Phần 2: Xã hội

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Bài 11: Gia đình trang 15

Giải câu 1, 2 bài 11: Gia đình trang 15 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào hình vẽ cảnh gia đình.

Xem lời giải

Bài 12: Nhà ở trang 16

Giải câu 1, 2 bài 12: Nhà ở trang 16 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ đồ dùng có trong nhà bạn.

Xem lời giải

Bài 13: Công việc ở nhà trang 17

Giải câu 1 bài 13: Công việc ở nhà trang 17 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ chỉ việc bạn đã làm ở nhà.

Xem lời giải

Bài 14: An toàn khi ở nhà trang 18

Giải câu 1, 2 bài 14: An toàn khi ở nhà trang 18 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1:Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ vật có thể gây bỏng.

Xem lời giải

Bài 15: Lớp học trang 19

Giải câu 1 bài 15: Lớp học trang 19 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào hình vẽ lớp học.

Xem lời giải

Bài 16: Hoạt động ở lớp trang 20

Giải câu 1 bài 16: Hoạt động ở lớp trang 20 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết tên một số hoạt động ở lớp vào các quả bóng.

Xem lời giải

Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21

Giải câu 1 bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết một số việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh lớp học.

Xem lời giải

Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh trang 22

Giải câu 1, 2 bài 18,19: Cuộc sống xung quanh trang 22 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào các hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23

Giải câu 1, bài 20: An toàn trên đường đi học trang 2,3 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào các hình vẽ thể hiện việc làm đúng.

Xem lời giải

Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24

Giải câu 1,2,3 bài 1: Ôn tập: Xã hội trang 24 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: a) Khoanh vào chữ cái trước ý phù hợp. Gia đình bạn có mấy người?

Xem lời giải