Phần 1: Học kì 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ trang 2, 3, 4, 5, 6 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn trong hai tranh dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi trang 7, 8, 9, 10 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 2: Hãy đánh dấu + vào ô trống trước ý kiến em cho là đúng.

Xem chi tiết
Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp trang 11, 12, 13 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Em hãy đánh dấu + vào ô trống trước việc làm đúng và giải thích vì sao:

Xem chi tiết
Bài 4: Chăm làm việc nhà Bài 4: Chăm làm việc nhà

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 4: Chăm làm việc nhà trang 14, 15, 16, 17, 18 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 2: Đọc bài thơ:

Xem chi tiết
Bài 5: Chăm chỉ học tập Bài 5: Chăm chỉ học tập

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 5: Chăm chỉ học tập trang 19, 20, 21 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Đóng vai theo tình huống sau:

Xem chi tiết
Bài 6: Quan tâm, giúp đỡ bạn Bài 6: Quan tâm, giúp đỡ bạn

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 6: Quan tâm, giúp đỡ bạn bè trang 22, 23, 24, 25 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Đọc truyện:

Xem chi tiết
Bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp Bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp trang 26, 26, 28, 29 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 2: Hãy đánh dấu + vào ô trống trước các ý kiến mà em tán thành:

Xem chi tiết


Gửi bài