Phần 1: Học kì 1

Bình chọn:
4.5 trên 102 phiếu
Bài 1: Em là học sinh lớp Một

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 1: Em là học sinh lớp 1 trang 2, 3, 4, 5, 6 VBT Đạo Đức 1. Bài 3: Kể về ngày đầu tiên đi học của em...

Xem chi tiết

Bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ trang 7, 8, 9, 10 VBT Đạo Đức 1. Bài 3: Bạn đang làm gì? Em muốn làm như thế nào? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập trang 11, 12, 13, 14 VBT Đạo Đức 1. Câu 1: Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập trong tranh

Xem chi tiết

Bài 4: Gia đình em

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 4: Gia đình em trang 15, 16, 17 VBT Đạo Đức 1. Bài 5: Em hãy nghĩ và vẽ ra giấy những điều em đã làm hoặc muốn làm để mang lại niềm vui cho bố mẹ em

Xem chi tiết

Bài 5: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 5: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trang 18, 19, 20, 21 VBT Đạo Đức 1. Bài 4: Đóng vai theo các tình huống trên

Xem chi tiết

Bài 6: Nghiêm trang khi chào cờ

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 6: Nghiêm trang khi chào cờ trang 22, 23, 24, 25 VBT Đạo Đức 1. Bài 1: Từng bạn trong tranh là người nước nào?

Xem chi tiết

Bài 7: Đi học đều và đúng giờ

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 7: Đi học đều và đúng giờ trang 26, 27, 28 VBT Đạo Đức 1. Bài 3: Em hãy kể những việc cần làm để đi học đúng giờ

Xem chi tiết