Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó - Mẫu câu dùng để hỏi tên trường - Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

1. Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó
Hỏi:
Where is + your (his/her) + school?
Trường của bạn (cậu ấy/cô ấy) ở đâu?
Ex: Where is your school?
Trường của bạn ở đâu?
"Where" (ở đâu), chủ ngữ trong câu là trường "của bạn/cậu ấy /cô ấy" (chủ ngữ ở dạng số ít) nên ta chia "to be" là “is”.

Đáp:
It’s in + (tên đường) Street.
Nó nằm trên đường...
Ex: It's in Quang Trung Street. Nó nằm trên đường Quang Trung.
“in” được dùng trước tên đường.
in + danh từ chỉ tên đựờng
Ex: In Nguyen Tri Phuong street . Trên đường Nguyễn Tri Phương.
"on" được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt.
on + the + danh tử chỉ vị trí trên bề mặt
Ex: On the table. Trên bàn.
On the street. Trên đường.
* Chú ý: its (của nó) là tính từ sở hữu của đại từ "it" (nó).
2. Mẫu câu dùng để hỏi tên trường
Hỏi: What’s the name of your (his/her) school?
Tên trường của bạn ( cậu ấy/ cô ấy) là gì?
Trả lời: My (his/her) school is + tên trường + Primary school.
Trường của tôi ( cậu ấy/ cô ấy) là trường tiểu học...

Ex: What is the name of your school? Tên trường của bạn là gì?

My school is Ngoe Hoi Primary School.

Trường tôi là Trường Tiểu học Ngọc Hồi.

3. Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

Hỏi: What class are you in?

Bạn học lớp nào?

Trả lời: I’m in class+ N. Tôi học lớp…

Ex: What class are you in? Bạn học lớp nào?

I'm in class 4E. Tôi học lớp 4E.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.