Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

Bình chọn:
4.7 trên 135 phiếu
Câu hỏi thảo luận 14 trang 52 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí được không? Để làm được điều đó, chúng ta cần phải làm gì?

Xem lời giải

Luyện tập trang 52 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một số nguồn gây ô nhiễm không khí và đề xuất biện pháp khắc phục

Xem lời giải

Vận dụng trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi đang ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm, em cần làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình?

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là gì? Nêu các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người ? Em hãy đề xuất một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu không khí trường học nơi ở của em

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy giải thích vì sao số lượng oxygen trong không khí hầu như không đổi mặc dù hàng ngày con người dùng rất nhiều oxygen cho nhu cầu hô hấp và sản xuất trong công nghiệp

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thiết kế một áp phích ở dạng tranh cổ động để tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường không khí trong lành.

Xem lời giải

Các chương, bài khác