30 bài tập Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

 • A Đầu thế kỉ XIX                                              
 • B Giữa thế kỉ XIX
 • C Cuối thế kỉ XIX                                           
 • D Đầu thế kỉ XX.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 18)

Từ giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến vẫn giữ đia vị thống tri ở Đông Nam Á nhưng đều lâm vào khủng hoảng triền miên và chính trị, xã hội. Nhân cơ hội này, các nước thực dân phương Tây mở rộng và từng bước hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Triều đại nào của vương quốc Xiêm đã theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm?

 • A Triều đại Ra-ma                                                
 • B Triều đại Ra-ma V                                             
 • C Triều đại Ra-ma IV
 • D Tất cả các triều đại trên

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 24)

Triều đại Ra-ma được thiết lập năm 1752, theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Vào thế kỉ XX, Mã Lai là thuộc địa của nước nào?

 • A Thực dân Pháp
 • B Thực dân Bồ Đào Nha.
 • C Thực dân Tây Ban Nha
 • D Thực dân Anh

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 19)

Mã Lai là quốc gia sớm bị các nước tư bản nhòm ngó, can thiệp. Đến đầu thế kỉ XX, Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của Anh.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, phong trào giải phóng dân tộc ở Phi –lip-pin xuất hiện mấy xu hướng chính?

 • A Ba
 • B Bốn
 • C Năm 
 • D Hai

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 20)

Hai xu hướng chính xuất hiện trong phong trào giải phóng dân tộc ở Phi – lip – pin vào những năm 90 của thế kỉ XIX:

-         Thứ nhất là xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan.

-         Thứ hai là xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-o.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Sự  kiện nào đánh dấu Cam-pu-chia hoàn toàn trờ thành thuộc dịa của Pháp?

 • A Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước năm 1884
 • B Pháp gây áp lực buộc Nô-rô-đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng
 • C Gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnom Pênh
 • D Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 22)

Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Cam-pu-chia là Nô-rô-đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng. Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Ai là người lãnh đạo chính cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bôlaven?

 • A Phacađuốc
 • B Acha Xoa
 • C Ong Kẹo
 • D Si-vô-tha

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sgk trang 24)

Cuộc khởi nghĩa Bô-la-ven, do Ong Kẹo, Com-ma-đan chỉ huy, nổ ra năm 1901 và kéo dài đến năm 1937.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cuộc cách mạng tháng 8 – 1896 ở Phi-lip-pin được gọi là

 • A Cuộc cách mang vô sản đầu tiên ở Đông Nam Á chống chủ nghĩa đế quốc
 • B Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do tư sản và quý tộc mới lãnh đạo
 • C Cuộc cách mạng tư sản chống đế quốc đầu tiên ở Đông Nam Á
 • D Cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên trên thế giới

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 21)

Cuộc khởi nghĩa năm 1896 ở Phi-lip-pin được coi là cuộc cách mạng mang tính chất tư sản, chống đế quốc đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu sư thức tinh của nhân dân Phi-lip-pin trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, những cố gắng cải cách của chính phủ Xiêm đã có tác dụng nhất định, đưa nước này vào quỹ đạo của...., dù còn hạn chế. 

 • A Chủ nghĩa thực dân
 • B Chủ nghĩa đế quốc
 • C Đế quốc tư bản
 • D Chủ nghĩa tư bản

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 25)

Năm 1892, Ra-ma V tiến hành hàng loạt các cải cách theo khuôn mẫu của các nước phương Tây về hành chính, tài chính, quân sự, giáo dục,…tạo cho nước Xiêm một bộ mặt mới, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Ai là người lãnh đạo nhân dân Lào tiến hành cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài suốt 37 năm (1901- 1937)

 • A Chậu Pa-chay
 • B Pha-ca-đuốc
 • C Ong kẹo và Com-ma-đam
 • D A-cha-Xoa

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 24. 

Lời giải chi tiết:

Ngay từ đầu thế kỉ XX, nhân dân Lào đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh bất khuất trên toàn lãnh thổ để chống lại ách nô dịch tàn bạo của thực dân Pháp. Trong đó tiêu biểu có cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-la-ven, do Ong Kẹo, Com-ma-đam chỉ huy, nổ ra năm 1901 và kéo dài đến năm 1937.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Từ nửa sau thế kỉ XIX, những quốc gia Đông Nam Á nào bị thực dân Pháp xâm chiếm?

 • A Lào, Việt Nam, Miến Điện
 • B   Lào, Việt Nam, Campuchia. 
 • C Malaixia, Miến Điện, Thái Lan
 • D Việt Nam, Miến Điện, Malaixia

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk lịch sử 11, trang 19

Lời giải chi tiết:

Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trước sự đe dọa xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã thực hiện chính sách gì để bảo vệ nền độc lập?

 • A Dựa vào thế lực phong kiến các nước láng giềng
 • B Chuẩn bị lực lượng quân sự hùng mạnh
 • C Phát triển kinh tế trong nước. 
 • D Mở rộng buôn bán với bên ngoài.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 24

Lời giải chi tiết:

Đến thời vua Mông – kut (Rama IV), chủ trương mở cửa buôn bán với bên ngoài, lợi dụng sư kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ độc lập của đất nước.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Mở đầu cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa nào ?

 • A Khởi nghĩa của Pa-chay
 • B Khởi nghĩa do Ong Kẹo chỉ huy
 • C Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc
 • D Khởi nghĩa của Com-ma-đam

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang  23.

Lời giải chi tiết:

Mở đầu cuộc đấu tranh của nhân dân Lào chống thực dân Pháp đầu thế kỉ XX là khởi nghĩa của nhân dân Lào (1901 – 1903) dưới sự chỉ huy của Pha- ca- đuốc. Phong trào đã phát triển nhanh chóng, giải phóng Xa-van-na-khét, mở rộng vùng hoạt động sang cả biên giới Việt – Lào.

Chọn đáp án: C: 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là

 

 • A Khởi nghĩa của Acha Xoa.
 • B Khởi nghĩa của Pucômbô.
 • C Khởi nghĩa của Commađam.
 • D Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 23.

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 – 1867) không chỉ thể hiện tinh thần anh dũng, bất khuất của nhân dân Cam-pu-chia mà còn là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Năm 1893, sự kiện nào đã diễn ra liên quan đến vận mệnh của nước Lào?

 • A Chính phủ Xiêm kí Hiệp ước thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào.
 • B Các đoàn thám hiểm của Pháp bắt đầu xâm nhập nước Lào.
 • C Nghĩa quân của Phacađuốc giải phóng được tỉnh Xavannakhet.
 • D Nghĩa quân Phacađuốc quyết định lập căn cứ tại tỉnh Xavannakhet.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 23.

Lời giải chi tiết:

Tiến hành đàm phán với Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm 1893.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm được thể hiện ở việc

 

 • A Vừa lợi dụng Anh - Pháp vừa tiến hành cải cách để tạo nguồn lực cho đất nước
 • B Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh – Pháp vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền
 • C Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa chấp nhận kí kết hiệp ước bất bỉnh đằng với các đế quốc Anh, Pháp
 • D Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa phát huy nguồn lực của đấ nước để phát triển

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 25.

Lời giải chi tiết:

Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm là vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào, Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền đất nước.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Năm 1893 là năm đánh dấu sự kiện gì ở Lào?

 

 • A kết thúc vai trò của giai cấp phong kiến.
 • B quốc gia này thực sự biến thành thuộc địa của Pháp.
 • C kết thúc các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược.
 • D sự liên minh chặt chẽ với nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 23.

Lời giải chi tiết:

Tiến hành đàm phán với Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm 1893.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã liên kết với nghĩa quân của Pu-côm-bô?

 

 • A Trường Quyền, Nguyễn Trung Trực
 • B Trương Định, Võ Duy Dương.
 • C Trương Quyền, Võ Duy Dương.
 • D Trương Định, Nguyễn Hữu Huân.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 23.

Lời giải chi tiết:

Khi Pu-côm-bô khởi nghĩa, Trương Quyền (con trai Trương Định) và Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương) đã liên kết với nghĩa quân Pu-côm-bô đánh Pháp.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Từ sau cuộc cải cách năm 1892, tòa án, quân đội, trường học ở Xiêm đã được tổ chức lại theo mô hình của:

 • A
 • B Châu Âu.  
 • C Đức.  
 • D Nhật Bản

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 25.

Lời giải chi tiết:

Năm 1892, Ra-ma V đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu các nước phương Tây về hành chính, tài chính, quân sự, giáo dục, … tạo cho nước Xiêm một bộ mặt mới, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha chống thực dân Pháp ở Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX là 

 • A Thái độ kiên quyết của triều đình đối với quân Xiêm, quân Pháp
 • B Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp
 • C Thái độ nhu nhược của triều đình với quân Xiêm, quân Pháp
 • D Ách áp bức nặng nề của chế độ phong kiến

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 22, suy luận

Lời giải chi tiết:

Ách thống trị của thực dân Pháp đối với nhân dân Cam-pu-chia đã gây nên nối bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân chống Pháp diễn ra sôi nổi trong cả nước.

Tiêu biểu có cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha, kéo dài hơn 30 năm (1861 – 1892). Si-vô-tha là e cùng cha khác mẹ với Nô-rô-đôm. Bất bình về thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm và quân Pháp, ông đã tập hợp đông đảo quân chúng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, tấn công thẳng vào quân Pháp ở cố đô U-đông và Phnôm Pênh, mở rộng địa bàn hoạt động. Đến tháng 10 – 1892, ông qua đời vì bệnh nặng; sau đó phong trào suy yếu dần và tan rã.

ð Nguyên nhân trực tiếp dân đến bùng nổ khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha là: thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm và quân Pháp.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào yêu nước ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 • A Khởi nghĩa vũ trang
 • B Đấu tranh chính trị
 • C Vận động ngoại giao
 • D Cải cách, mở cửa

Đáp án: A

Phương pháp giải:

suy luận. 

Lời giải chi tiết:

Trong phong trào yêu nước của nhân dân Đông Nam Á, hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang. Ngoại trừ Xiêm đấu tranh bằng ngoai giao và phong trào đấu tranh ở Phi-lip-pin xuất hiện hai xu hướng bạo động (vũ trang) và cải cách.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Cuộc khởi nghĩa nào thể hiện tình đoàn kết chiến đấu chống Pháp của nhân dân hai nước Việt Nam và Campchia?

 • A Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc
 • B Khởi nghĩa của Si-vô-tha
 • C Khởi nghĩa của Ong Kẹo
 • D Khởi nghĩa của Pu-côm-bô

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 23, suy luận

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa Pu-côm-bô (Cam-pu-chia) diễn ra từ năm 1866 – 1867. Nghĩa quân gồm người Khơ-mư, người Chăm, người Xtiêng, người Kinh. Trương Quyền (Con trai Trương Định) và Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương) đã liên kết với nghĩa quân Pu-côm-bô đánh Pháp. Khi lực lượng lớn mạnh, Pu-côm-bô tiến quân về nước, kiểm soát Pa-man, tấn công U-đông (17-12-1866). Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân, Ngày 3-12-1867, Pu-côm-bô hi sinh trong chiến đấu.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Vì sao Xiêm vẫn giữ được độc lập tương đối vào thế kỉ XIX?

 • A Vì đã thực hiện chính sách ngoại giao khôn khéo và mềm dẻo
 • B Đại hinh nhiều sông ngòi, đồi núi khó xâm nhập
 • C Được Mĩ bảo trợ về quân sự và tiền bạc
 • D Sự chiến đấu anh dũng của nhân dân

Đáp án: A

Phương pháp giải:

(Sgk trang 25)

Lời giải chi tiết:

Rama V đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Nhờ chinh sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng vị trí nước đệm giữa hai thế lực đế quốc Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Campuchia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền đất nước. Nhờ vậy, Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được độc lập mặc dù chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Để giữ gìn chủ quyền của đất nước, vua Ra –ma V (Xiêm) đã thực hiện chính sách nào?

 • A Thực hiện cải cách hành chính theo khuôn mẫu các nước phương Tây
 • B Cắt một số vùng đất phụ thuộc cho các nước đế quốc
 • C Thực hiện chính sách “mở cửa” để giao lưu buôn bán với bên ngoài
 • D Cắt một phần lãnh thổ cho các nước đế quốc để cầu hòa

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 25, suy luận

Lời giải chi tiết:

Trong cải cách của mình, vua Rama V đặc biệt quan tâm đến chính sách ngoại giao. Nhờ chính sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng vị trí nước đệm giữa hai thế lực đế quốc Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền của đất nước. Nhớ vậy, Xiêm đã không bi biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được độc lập, mặc dù chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

 • A Inđônêxia      
 • B  Trung Quốc
 • C Ấn Độ
 • D Việt Nam.

Đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Trước sự đe dọa xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã thực hiện chính sách gì để bảo vệ nền độc lập?

 • A Dựa vào thế lực các nước láng giềng
 • B Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.
 • C Chuẩn bị lực lượng quân sự hùng mạnh.
 • D Quân sự hóa nền kinh tế trong nước.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 25, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Trước sự đe dọa xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm thực hiện chính sách cải cách kinh tế đặc biệt là chính sách mềm dẻo. Xiêm vừa lợi dung vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh – Pháp vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào, Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền đất nước.

=> Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được độc lập, mặc dù chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Pháp.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ ở cuối thế kỉ XIX là

 

 • A Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp.
 • B Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp.
 • C Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến.
 • D Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 22, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Ách thống trị của thực dân Pháp đã gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi trong cả nước.

=> Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bủng nổ ở cuối thế kỉ XIX.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Hành động nào phản ảnh đúng sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc khởi nghĩa của Pucômbô?

 • A Nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì thường xuyên cung cấp vũ khí, đạn dược cho nghĩa quân
 • B Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân.
 • C  Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì thường xuyên tham gia huấn luyện quân sự, cung cấp lương thực cho nghĩa quân.
 • D Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên phối hợp chiến đấu cùng nghĩa quân.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 23, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 – 1867) là biểu tượng liên minh chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Một trong những biểu hiện thế hiện tình đoàn kết đó là:

- Trường Quyền và Võ Duy Dương đã liên kết với nghĩa quân Pu-côm-bô chống Pháp.

- Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Ý nào phản ánh không đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 • A Mang tính tự phát.
 • B Lực lượng quân Pháp ở Đông Dương rất mạnh, đủ sức đàn áp phong trào.
 • C Thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh.
 • D Chưa có sự đoàn kết, phối hợp đấu tranh.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 Sgk trang 24, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân dẫn đến thất bại của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là:

- Nguyên nhân khách quan: lực lượng thực dân Pháp rất mạnh, đủ sức đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Các phong trào mang tính tự phát.

+ Thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Tại sao ở cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, Xiêm được coi là nước đệm giữa hai thế lực đế quốc Anh và Pháp?

 • A Xiêm có vị trí nằm giữa khu vực thuộc địa của Anh và Pháp ở Đông Nam Á.
 • B Anh và Pháp thỏa thuận không biến Xiêm thành thuộc địa riêng
 • C Xiêm có biên giới giáp thuộc địa Đông Dương của Pháp.
 • D Xiêm có biên giới giáp thuộc địa Mã Lai và Miến Điện của Anh.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

suy luận.

Lời giải chi tiết:

Vị trí vùng đệm của Anh và Pháp: Từ 1858-1893, Đông Dương là thuộc địa của Pháp. Trong khi đó Anh chiếm được Ấn Độ và Miến Điện. Xiêm đứng trước nguy cơ bị xâm lược. Tuy nhiên, Anh, Pháp là 2 nước đối đầu ở Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi...Anh và Pháp không muốn có sự va chạm ở Xiêm. Sự mâu thuẫn của 2 quốc gia này trong vấn đề Xiêm đã buộc Pháp đi đến một đề nghị hòa giải để đảm bảo quyền lợi. Như vậy Xiêm biến thành "vùng đệm" của Anh và Pháp. Chính phủ Anh tán thành đề nghị của Pháp. Nước Xiêm có cơ may thoát khỏi cuộc xâm lược trực tiếp của chủ nghĩa thực dân. Ngày 15/1/1896, Anh và Pháp kí kết hiệp ước về phân chi ảnh hưởng ở Xiêm.

=> Vị trí thuận lợi đã cho phép Xiêm trở thành “khu đệm” trong quan hệ với các nước phương Tây, chủ yếu là Anh và Pháp. Chính lợi thế này đã giúp Xiêm lợi dụng tốt sự kiềm tỏa của nhiều nước tư bản để thông qua đó bảo toàn chủ quyền thực sự của dân tộc.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Ý nào không phải là nguyên nhân khiến Đông Nam Á bị chủ nghĩa thực dân xâm lược?

 • A Có thị trường tiêu thu rộng lớn, nhân công dồi dào.
 • B Chế độ phong kiến ở đây đang khủng hoảng, suy yếu.
 • C Giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, vị trí địa lí thuận lợi.
 • D Kinh tế của các nước Đông Nam Á đang phát triển.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 18, suy luận

Lời giải chi tiết:

Những nguyên nhân khiến Đông Nam Á bị chủ nghĩa thực dân xâm lược bao gồm:

- Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.

- Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.

- Các nước Đông Nam Á đang khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội               

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.