20 bài tập Ấn Độ (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) mức độ khó

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Hậu quả lớn nhất của chính sách vơ vét lương thực của thực dân Anh đối với Ấn Độ trong 25 năm cuối thế kỉ XIX là

 • A Kinh tế Ấn Độ không thể phát triển được
 • B Đời sống của các tầng lớp nhân dân không được cải thiện
 • C Có 26 triệu người Ấn Độ bị chết đói
 • D  Thương mại giữa Anh và Ấn Độ tăng 60%.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 9, chữ in nhỏ)

Khi trở thành thuôc địa của thực dân Anh, Ấn Độ phải cung cấp thật nhiều nguyên liệu, lương thực cho chính quốc. Vì thế, trong khoảng 20 năm cuối thế kỉ XIX, những nạn đói liên tiếp xảy ra làm gần 26 triệu người chế đói.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Điểm khác biệt lớn nhất trong phong trào dân tộc ở Ấn Độ với các nước châu Á khác là 

 • A Kẻ thù là một đất nước thực dân lớn mạnh nhất trong hệ thống các nước đế quốc lúc bấy giờ
 • B Phong trào đấu tranh kết hợp hòa bình và đấu tranh vũ trang diễn biến phức tạp qua các thời kì khác nhau
 • C Vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Quốc Đại đại diện cho giai cấp tư sản Ấn Độ 
 • D Ấn Độ là một đất nước lớn với nhiều tôn giáo, đẳng cấp làm cho mâu thuẫn trong xã hội gay gắt khó hài hòa, gây ảnh hưởng lớn tới phong trào dân tộc

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại (đảng của giai cấp tư sản) do M.Ganđi và G.Nêru đứng đầu, đấu tranh dưới các hình thức khởi nghĩa tổ chức, biểu tình, bãi công, bãi khóa, bãi thị….

 

-Tiêu biểu là ngày 19 – 2 – 1946, hai vạn thủy binh trên 20 chiến hạm ở cảng Bombay tổ chức biểu tình tuần hành chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc.

 

– Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của thủy binh, hai mươi vạn công nhân, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân Bombay đã bãi công, bãi thị, bãi khóa. Cuộc bãi công sau đó trở thành khởi nghĩa vũ trang của nhân dân, kéo dài trOng ba ngày liền (từ ngày21 – 2 đến  23 – 2 – 1946) mới bị dập tắt. Công nhân nhiều thành phố bãi công hưởng ứng như Cancútta, Carasi, Mađrat,…

 

– Nông dân đấu tranh đòi chỉ nộp 1 – 3 thu hoạch cho địa chủ (Phong trào “Tephaga”). Nhiều nơi nông dân nổi dậy cướp tài sản của địa chủ.

 

– Đầu năm 1947, cao trào bãi công của công nhân đã nổ ra ở nhiều thành phố lớn, như cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân ở thành phố Cancútta (tháng 2 – 1947).

 

– Trước quy mô rộng lớn của phong trào, đế quốc Anh không thể thống trị theo hình thức thực dân kiểu cũ được nữa. Ngày 15 – 8 – 1947, theo sự thỏa thuận giữa thực dân Anh và giai cấp tư sản Ấn Độ (Kế hoạch Maobattơn) ngày 15 – 8 – 1947, Ấn Độ bị tách ra thành hai quốc gia Ấn Độ và Pakixtan dựa trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của những người theo Ấn Độ giáo và Pakixtan của những người theo Hồi giáo. Hai quốc gia này được hưởng quy chế tự trị và được thành lập Chính phủ dân tộc riêng của mình .

 

– Ngày 26 – 3 – 1971, nhân dân vùng đông Pakixtan đã nổi dậy đấu tranh vũ trang tách khỏi Pakixtan và thành lập nước Cộng hòa Bănglađet.

 

– Không thỏa thuận với quy chế tự trị, Đảng Quốc đại đã lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh đòi thực dân Anh phải trả độc lập hoàn toàn cho Ấn Độ. Trước sức ép đấu tranh mạnh mẽ của phong trào quần chúng, thực dân Anh buộc phải công nhận hoàn toàn nền độc lập của Ấn Độ. 

 

Ngày 26 – 1 – 1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và nước Cộng hòa Ấn Độ chính thức được thành lập.

 

Đặc điểm chủ yếu : Thể hiện ý chí quyết tâm giành độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại đã đi từ phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn của quần chúng tiến lên khởi nghĩa vũ trang buộc thực dân Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ.

Chọn đáp án:C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

(1)  Thực dân phương Tây xâm nhập vào châu Á (thế kỉ XVII)

(2)  Khởi nghĩa Bom – bay.(7/1908)

(3)  Đảng Quốc Đại thành lập (1885)

Biểu tình chống chính sách “chia để trị”

 • A 3,4,1,2      
 • B 1,3,4,2              
 • C 3,2,4,1                       
 • D 2,3,1,4

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(1)   Thực dân phương Tây xâm nhập vào châu Á (thế kỉ XVII)

(2)   Khởi nghĩa Bom – bay.(7/1908)

(3)   Đảng Quốc Đại thành lập (1885)

(4)   Biểu tình chống chính sách “chia để trị”(1905)

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Lí do cơ bản nhất khiến cho phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ tạm ngừng vào đầu thế kỷ XX là?

 • A Do phong trào nổ ra lẻ tẻ, mang tính tự phát
 • B Do chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa trong Đảng Quốc đại
 • C Do chưa tập hợp được đông đảo quần chúng trong xã hội tham gia đấu tranh
 • D Do thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 12), liên hệ.

Lời giải chi tiết:

Vào những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, cao trào đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ diễn ra mạnh mẽ, trong đó tiêu biểu nhất là cao trào 1905-1908. Cao trào này đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á trong những năm đầu thế kỉ XX. Lần đầu tiên, công nhân Ấn Độ tham gia phong trào dân tộc. Tuy vậy, chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa trong Đảng Quốc đại đã làm cho phong trào tạm ngừng.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Sự khác biệt cơ bản của cao trào 1905 - 1908 ở Ấn Độ  so với các phong trào đấu tranh giai đoạn trước là

 • A tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
 • B do bộ phận tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, vì độc lập dân chủ.
 • C  do bộ phận tư sản lãnh đạo, mạng đậm tính giai cấp, vì quyền lợi chính trị, kinh tế.
 • D có sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại, sự tham gia của công nhân, nông dân.

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại là gì?

 

 • A Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.
 • B Thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ.
 • C Dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ.
 • D Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

 phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Trong 20 năm đầu từ năm 1885 đến năm 1905, Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh ôn hòa. Giai cấp tư sản chỉ yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị, giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về giáo dục và xã hội.

=> Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại chưa phải là dùng bạo lực lật đổ Anh, giành độc lập dân tộc mà mới có mục tiêu là giành quyền tự chủ và phát triển kinh tế. Phương pháp bạo lực giành độc lập thành công được sử dụng sau năm 1947, khi nhân dân Ấn Độ không thỏa mãn với quy chế tự trị mà thực dân Anh đề ra.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Điểm khác biệt lớn nhất trong phong trào dân tộc ở Ấn Độ với các nước châu Á khác là

 • A Kẻ thù là một đất nước thực dân lớn mạnh nhất trong hệ thống các nước đế quốc lúc bấy giờ.
 • B Phong trào đấu tranh kết hợp hòa bình và đấu tranh vũ trang diễn biến phức tạp qua các thời kì khác nhau.
 • C Vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Quốc Đại đại diện cho giai cấp tư sản Ấn Độ.
 • D  Ấn Độ là một đất nước lớn với nhiều tôn giáo, đẳng cấp làm cho mâu thuẫn trong xã hội gay gắt khó hài hòa, gây ảnh hưởng lớn tới phong trào dân tộc.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

phân tích, so sánh.

Lời giải chi tiết:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại (đảng của giai cấp tư sản) do M.Ganđi và G.Nêru đứng đầu, đấu tranh dưới các hình thức khởi nghĩa tổ chức, biểu tình, bãi công, bãi khóa, bãi thị….

-Tiêu biểu là ngày 19 – 2 – 1946, hai vạn thủy binh trên 20 chiến hạm ở cảng Bombay tổ chức biểu tình tuần hành chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc.

– Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của thủy binh, hai mươi vạn công nhân, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân Bombay đã bãi công, bãi thị, bãi khóa. Cuộc bãi công sau đó trở thành khởi nghĩa vũ trang của nhân dân, kéo dài trOng ba ngày liền (từ ngày21 – 2 đến  23 – 2 – 1946) mới bị dập tắt. Công nhân nhiều thành phố bãi công hưởng ứng như Cancútta, Carasi, Mađrat,…

– Nông dân đấu tranh đòi chỉ nộp 1 – 3 thu hoạch cho địa chủ (Phong trào “Tephaga”). Nhiều nơi nông dân nổi dậy cướp tài sản của địa chủ.

– Đầu năm 1947, cao trào bãi công của công nhân đã nổ ra ở nhiều thành phố lớn, như cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân ở thành phố Cancútta (tháng 2 – 1947).

– Trước quy mô rộng lớn của phong trào, đế quốc Anh không thể thống trị theo hình thức thực dân kiểu cũ được nữa. Ngày 15 – 8 – 1947, theo sự thỏa thuận giữa thực dân Anh và giai cấp tư sản Ấn Độ (Kế hoạch Maobattơn) ngày 15 – 8 – 1947, Ấn Độ bị tách ra thành hai quốc gia Ấn Độ và Pakixtan dựa trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của những người theo Ấn Độ giáo và Pakixtan của những người theo Hồi giáo. Hai quốc gia này được hưởng quy chế tự trị và được thành lập Chính phủ dân tộc riêng của mình .

– Ngày 26 – 3 – 1971, nhân dân vùng đông Pakixtan đã nổi dậy đấu tranh vũ trang tách khỏi Pakixtan và thành lập nước Cộng hòa Bănglađet.

– Không thỏa thuận với quy chế tự trị, Đảng Quốc đại đã lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh đòi thực dân Anh phải trả độc lập hoàn toàn cho Ấn Độ. Trước sức ép đấu tranh mạnh mẽ của phong trào quần chúng, thực dân Anh buộc phải công nhận hoàn toàn nền độc lập của Ấn Độ. 

Ngày 26 – 1 – 1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và nước Cộng hòa Ấn Độ chính thức được thành lập.

Đặc điểm chủ yếu : Thể hiện ý chí quyết tâm giành độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại đã đi từ phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn của quần chúng tiến lên khởi nghĩa vũ trang buộc thực dân Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đảng Quốc đại được thành lập có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?

 • A Đánh dấu giai đoạn mới trong phong trào giải phóng dân tộc, giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.
 • B Tạo điều kiện để phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ phát triển sang giai đoạn đỉnh cao.
 • C  Là chính đảng của giai cấp tư sản, có khả năng giải phóng dân tộc cho nhân dân Ấn Độ.
 • D  Đánh dấu sự thức tỉnh của giai cấp tư sản Ấn Độ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phân tích.

Lời giải chi tiết:

Trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, Đảng Quốc Đại đã thể hiện vai trò của mình thông qua việc:

- Đảng quốc đại đã đánh dấu một giai đoạn mới - giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

- Là đòn giáng mạnh đến thưc dân Anh, buộc nhân dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.

- Thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp tư sản

- Lần đầu tiên trong lich sử, công nhân Ấn Độ tham gia phong trào dân tộc.

Chọn đáp án: A  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

So sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái "Ôn hoà" và "Cấp tiến" trong Đảng Quốc đại Ấn Độ

Phương pháp giải:

so sánh, nhận xét. 

Lời giải chi tiết:

So sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái "Ôn hoà" và "Cấp tiến" trong Đảng Quốc đại Ấn Độ :

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Xi – pay có nghĩa là

 • A Lực lượng quân đội của giai cấp phong kiến bản xứ
 • B Tên gọi những đơn vị binh lính của người Ấn Độ đánh thuế cho đế quốc Anh
 • C Tên một địa danh, nơi xảy ra các cuộc khởi nghĩa 1857 -1859 ở Ấn Độ
 • D Tên người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 1857 – 1859 ở Ấn Độ

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

“Phương án Maobatton” vào năm 1947 tương đồng về bản chất với chính sách nào trước đó của Anh ở Ấn Độ?

 • A Chính sách chia để trị, ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben – gan miền Đông theo đạo Hồi và miền Tây theo đạo Ấn
 • B Chính sách chia để trị, ban hành đạo luật chia đôi đất nước Ấn độ thành Ấn Độ theo đạo Ấn và Pa – Ki – Xtan theo đạo Hồi
 • C Chính sách cải tổ từ trung ương xuống địa phương, tăng cường mối liên hệ với quý tộc phong kiến và các tiểu vương quốc
 • D Chính sách dùng người Ấn độ trị người Ấn độ, tăng cường người Ấn Độ trong ngành dân chính và quân đội

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

-         Phương án Maobatton của Ấn Độ năm 1947 chia Ấn Độ thành hai quốc gia trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người Ấn Độ giáo; Pakixtan của người theo Hồi giáo.

-         Đọa luật chia cắt Began: miền Đông theo đạo Hồi, miền Tây theo đạo Ấn.

ð Về bản chất đều là để chia cắt Ấn Độ thành hai để dễ dang cai trị hơn

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nguồn gốc sâu xa của cuộc khởi nghĩa Xipay là gì?

 • A Mâu thuẫn giữa Hin đu giáo với Kitô giáo
 • B Cuộc sống cực khổ của binh lính Ấn Độ
 • C Binh lính muốn cải thiện đời sống
 • D Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dưới chinh sách cai trị của thực dân Anh, mâu thuẫn dân tộc ngày càng gay gắt, làm bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa chống quân Anh. Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Ấn Độ nửa đầu thế kỉ XIX là cuộc khởi nghĩa của quân xipay và nhân dân ở Mi-rút.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

 • A Phái “cực đoan” trong Đảng Quốc đại tuyên bố thành lập
 • B Ngày đạo luật chia cắt Bengan có hiệu lực
 • C Ngày Ti lắc bị thực dân Anh bắt giam
 • D  Ngày Ti - lắc bị khai trừ khỏi Đảng Quốc đại

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ngày 16-10-1905, đạo luật chia cắt Ben-gan bắt đầu có hiệu lực, dấy lên phong trào cách mạng 1905 – 1908, người dân Ấn Độ coi đây là ngày quốc tang.

-         Hơn 10 vạn người kéo đến bờ sông Hằng, dòng sông linh thiêng của người Ấn, làm lễ tuyên thệ và hát vang bài “Kinh chào Người – Mệ hiền Tổ quốc” để tó ý chí đoàn kết.

-         Khi Ti-lắc bị bắt, hàng vạn công nhân Bom-bay tiến hành tổng bãi công trong 6 ngà, xây dựng chiến lũy, thành lập các đơn vị chiến đấu chống lại quân Anh.

Chọn đáp án: B’

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Ấn Độ trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây vì

 • A Có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Đông Nam Á
 • B Đất rộng, người đông, có nhiều nguyên liệu và nền văn hóa lâu đời
 • C Còn ở trong tình trạng lạc hậu về kinh tế, chính trị
 • D Có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất khu vực châu Á

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Vì sao thực dân Anh phải thu hồi Đạo luật chia cắt Ben – gan?

 • A Do phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Ấn Độ
 • B Do sự phản đối mạnh mẽ của tầng lớp trên có thế lực
 • C Do thực dân Anh đã đạt được mục đích chia cắt Ấn Độ
 • D Cả ba đáp án đều đúng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

. (Sgk trang 11)

Cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ nổ ra mạnh mẽ, nhất là cuộc bãi công ở Bombay của công nhân trong 6 ngày, xây dựng chiến lũy, thành lập các đơn vị chiến đấu chống lại quân Anh. Khi cuộc đấu tranh lên đến đỉnh cao thi thưc dân Anh đã buộc phải thu hồi đạo luật chia cắt Bengan.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản Ấn Độ cuối thế kỉ XIX là

 • A Lật đổ nền thống trị của quý tộc phong kiến Ấn Độ
 • B Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc
 • C Muốn phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa và được tham gia chính quyền
 • D Đòi thực dân Anh cho Ấn Độ được hưởng quy chế tự trị

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sgk trang 10)

Cuối thế kỉ XIX, giai cấp Ấn Độ chỉ yêu cầu thực dân Anh nới rộng  các điều kiện để họ được tham gia cac hội đồng tự trị, giúp đỡ học phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về giáo dục, xã hội.

Chọn đáp án: C

                                                            

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Thực dân Anh đã thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến ở Ấn Độ nhằm

 • A  Xoa dịu tinh thần đấu tranh của họ
 • B Cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ
 • C Làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình
 • D Biến họ thành tay sai đắc lực cho mình

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 9

Lời giải chi tiết:

Để tạo chỗ dựa vừng chắc cho  nền thống trị của mình, thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong  giai cấp phong kiến bản xứ, tìm cách khởi sâu sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp xã hội.

Đây là chính sách tiêu biểu về chính trị  - xã hội của thực dân Anh nhằm biến tầng lớp có thể lực trong giai cấp phong kiến ở Ấn Độ làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở Ấn Độ?

 • A Khơi sâu sự thù hằn dân tộc, thực hiện chính sách chia để trị
 • B Đưa đẳng cấp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị Ấn Độ
 • C Trực tiếp cai trị Ấn Độ
 • D Mua chuộc thế lực phong kiến

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 9), loại trừ

Lời giải chi tiết:

Những chính sách chính trị -xã hội mà thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ là: Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ. Ngày 1-1-1877, Nữ hoàng Anh tuyên bố đồng thời là nữ hoàng Ấn Độ. Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình, thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ, tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp xã hội.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Đỉnh cao nhất cua phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XX là?

 • A Phong trào đấu tranh của công nhân Can-cút-ta năm 1905.
 • B  Phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1908.
 • C Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở sông Hằng năm 1905.
 • D Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1908.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 11, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Đỉnh cao nhất cua phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XX là phong trào công nhân Bom-bay năm 1908. Tháng 6-1908, thực dân Anh bắt Ti-lắc và kết án ông 6 năm tù. Vụ án này đã thổi bùng lên một ngọn lửa đấu tranh mới. Hàng vạn công nhân ở Bom-bay tiến hành tổng bãi công trong 6 ngày, xây dựng chiến lũy, thành lập các đơn vị chiến đấu chống lại quân Anh. => Cuộc chiến tranh lên đến đỉnh cao buộc thực dân Anh phải thu hồi Đạo luật chia cắt Ben-gan.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cao trào cách mạng 1905-1908 ở Ấn Độ?

 • A

  Mang đậm ý thức dân tộc sâu sắc.

 • B Thức tỉnh nhân dân Ấn Độ để hoà chung vào trào lưu dân tộc, dân chủ ở Châu Á.
 • C Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Ấn Độ.
 • D Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 11, 12, loại trừ.

Lời giải chi tiết:

Cao trào 1905 – 1908 mang những ý nghĩa sau:

- Tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân Anh (D)

- Cao trào này do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo (B)

- Thực hiện mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ (A)

=> Loại trừ đáp án: C

Chọn: C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.