Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đề bài và hướng dẫn giải đề thi học kỳ I tiếng Anh 8 chương trình mới - Đề số 9.

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đề bài và đáp án đề thi học kỳ 1 tiếng Anh 8 chương trình mới - Đề số 10 (40 câu trắc nghiệm và tự luận).

Xem lời giải