ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TIẾNG VIỆT 1

Bình chọn:
4.1 trên 26 phiếu

Bộ đề thi kiểm tra học kì 1 môn tiếng việt lớp 1 có đáp án và lời giải chi tiết bao gồm đề thi tự luận và trắc nghiệm.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Đề số 1 - Sách kết nối tri thức với cuộc sống - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 2 - Sách kết nối tri thức với cuộc sống - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Chân trời sáng tạo) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Chân trời sáng tạo) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 1 - Sách Vì sự bình đẳng dân chủ trong giáo dục - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 2 - Sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 1 - Sách Cùng học để phát triển năng lực - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 2 - Sách Cùng học để phát triển năng lực - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Cùng học để phát triển năng lực) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 1 - Sách Cánh diều - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Cánh diều) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Đề số 2 - Sách Cánh diều - Tiếng Việt 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Sách Cánh diều) – Tiếng Việt 1

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn