Chương VIII: Lực trong đời sống KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu bài 40 trang 144 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuy chưa được học về lực nhưng chắc em đã không ít lần nghe nói tới lực. Em có thể xác định được những lực nào trong các hình bên?

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong khi đá bóng người ta luôn phải tác dụng lực lên quả bóng, khi thì làm bóng bắt đầu chuyển động, khi thì làm bóng chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần, dừng lại, đổi hướng chuyển động. Hãy thảo luận nhóm để xác định xem: mỗi hình ứng với tác dụng nào trong 5 tác dụng kể trên của lực và tìm cụm từ thích hợp cho các vị trí (1),(2),(3),(4),(5) mô tả trong Hình 40.2.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nén một lò xo, kéo dãn dây chun (Hình 40.3). Mô tả sự thay đổi hình dạng của lò xo, dây cao su khi chịu lực tác dụng.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật. 2. Theo em, lực tác dụng lên vật có thể vừa làm thay đổi chuyển động của vật, vừa làm biến dạng vật không? Nếu có, hãy cho ví dụ hoặc dùng các lực trong hình ở đầu bài để chứng minh.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các lực ở hình đầu bài, lực nào là lực tiếp xúc, lực nào là lực không tiếp xúc?

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Xem lời giải

Hoạt động mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thí nghiệm 1 (Hình 40.4) Thí nghiệm 2 (Hình 40.5)

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lực lò xo tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 1 và lực xe B tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 2 có gì khác nhau?

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Khi đặt một hộp bút lên tay, ta dễ dàng cảm thấy có lực tác dụng. Tuy nhiên, ta lại không thể nhìn thấy lực. Vậy theo em, làm thế nào để biểu diễn (vẽ) lực?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em lực nào trong hình 41.1 là mạnh nhất, yếu nhất? Hãy sắp xếp các lực này theo thứ tự độ lớn tăng dần.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy so sánh độ lớn lực kéo của hai đội kéo co trong Hình 41.2a và 41.2b.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm hai lực trong đời sống có độ lớn khác nhau.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy mô tả bằng lời phương và chiều của các lực trong hình 41.5.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 149 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu các đặc trưng của các lực vẽ trong mặt phẳng đứng dưới đây theo tỉ xích 1 cm ứng với 1N.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 149 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hìmh dưới, biết: a) Lực của nam châm tác dụng lên kẹp giấy (0,5 N). b) Lực của lực sĩ tác dụng lên quả tạ (50 N). c) Lực của dây cao su tác dụng lên viên đạn đất (mỗi giây 6 N). (Với mỗi trường hợp phải nêu rõ tỉ xích đã chọn cho độ lớn của lực).

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 151 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 151 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em có biết biến dạng này được sử dụng trong dụng cụ, thiết bị, máy móc nào khác không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 151 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục I trang 151 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy tìm ra 4 vật trong số các vật sau đây có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo:

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 152 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài ban đầu

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 152 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy quan sát, mô tả cấu tạo (mặt trước và bên trong) của cân lò xo và giải thích tại sao cân này có thể dùng để xác định khối lượng của vật.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất