CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Câu hỏi 13 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 13 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức

Xem chi tiết
Câu 1 trang 136 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 136 SGK Công nghệ 11

Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 136 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 136 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ và nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 143 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 143 SGK Công nghệ 11

Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 143 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 143 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 143 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 143 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 143 SGK Công nghệ 11 Câu 4 trang 143 SGK Công nghệ 11

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 146 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 146 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 146 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 146 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 149 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 149 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thuỷ.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 149 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 149 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 152 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 152 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm của động cơ dùng cho máy nông nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 152 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 152 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích.

Xem chi tiết
Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong trang 155 SGK Công nghệ 11 Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong trang 155 SGK Công nghệ 11

hực hành vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Xem chi tiết
Câu 1 trang 155 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 155 SGK Công nghệ 11

Yêu cầu quan trọng nhất của động cơ đốt trong kéo máy phát điện là gì?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 155 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 155 SGK Công nghệ 11

Nêu cấu tạo chung của cụm động cơ - máy phát.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 155 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 155 SGK Công nghệ 11

Đặc điểm của hệ thống truyền lực trong máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 155 SGK Công nghệ 11 Câu 4 trang 155 SGK Công nghệ 11

Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát, những yêu cầu đối với động cơ thay thế là gì?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 1 trang 163 SGK Công nghệ 11

Động cơ đốt trong là gì ? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu : nhiên liệu, số hành trình của pit-tông trong một chu trình.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất