CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.9 trên 62 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 - Vật lí 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem lời giải

Lý thuyết điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Máy phát điện gió và pin mặt trời

Xem chi tiết

Lý thuyết sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Trong nhà máy nhiệt điện,

Xem chi tiết

Lý thuyết định luật bảo toàn năng lượng

Định luật bảo toàn năng lượng

Xem chi tiết

Lý thuyết năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Ta nhận biết được một vật có năng lượng

Xem chi tiết

Bài C1 trang 154 sgk vật lí 9.

Giải bài C1 trang 154 SGK Vật lí 9. Ở các lớp dưới ta làm quen với khái niệm năng lượng

Xem lời giải

Bài C2 trang 154 sgk vật lí 9.

Giải bài C2 trang 154 SGK Vật lí 9. Những trường hợp nào dưới đây

Xem lời giải

Bài C3 trang 154 sgk vật lí 9.

Giải bài C3 trang 154 SGK Vật lí 9. Trên hình 59.1 vẽ các thiết bị

Xem lời giải

Bài C4 trang 155 sgk vật lí 9.

Giải bài C4 trang 155 SGK Vật lí 9. Trong các trường hợp ....

Xem lời giải

Bài C5 trang 156 sgk vật lí 9.

Giải bài C5 trang 156 SGK Vật lí 9. Ngâm một dây điện trở

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất