CHƯƠNG III. QUANG HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 59 phiếu
STEM - Thấu kính thần kì khi nhìn qua cốc nước

STEM - Thấu kính thần kì khi nhìn qua cốc nước

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương - Vật lí 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải ề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 102- Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Chương 3 - Vật lí 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất