Chủ đề 4 thực vật và động vật tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 58

Kể tên một số cây mà em biết. Chúng sống ở đâu?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 58

Hỏi đáp về tên, nơi sống của những cây trong các hình sau:

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 59

“Tôi sống ở đâu?”

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 60

Quan sát hình và sắp xếp các cây sau vào nhóm môi trường sống phù hợp

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 60

Những cây nào sống trên cạn nhưng không mọc trên mặt đất

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 61

Nếu là Nam, em sẽ nói gì với An trong tình huống sau? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 61

Sưu tầm và trưng bày tranh, ảnh về các loại cây.

Xem chi tiết

Hoạt động khởi động trang 62

Kể tên những con vật xung quanh nơi em ở, chúng sống ở đâu?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 62

Hỏi – đáp về tên và nơi sống của các con vật dưới đây

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 63

Trò chơi trang 63: Thử tài tinh mắt. Quan sát hình dưới đây và hoàn thành bảng theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 64

Xếp hình các con vật dưới đây vào sơ đồ cho phù hợp

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang

Em sẽ khuyên Nam điều gì trong tình huống sau?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 65

Sưu tầm hoặc vẽ tranh về động vật. Hoàn thành sơ đồ tranh về động vật và trưng bày sản phẩm trước lớp

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 66

Cùng hát một bài hát về cây xanh hoặc con vật

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 66

Người trong hình đang làm gì? Việc làm của người này ảnh hưởng như thế nào đến nơi sống của động vật? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 67

Môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình sau có sự thay đổi như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn tới điều đó?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 67

Hãy tưởng tượng cuộc nói chuyện giữa các loài thực vật và động vật trong hình sau. Đóng vai thể hiện cuộc nói chuyện đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 68

Nêu việc làm của những người trong các hình sau. Việc làm đó mang lại lợi ích gì

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 68

- Sưu tầm tranh, ảnh hoặc thông tin trên sách, báo…về những câu chuyện, việc làm của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật - Chia sẻ với bạn về những thông tin đó và bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 69

- Vẽ tranh hoặc viết về những việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật - Giới thiệu với các bạn và tuyên truyền cho mọi người xung quanh cùng thực hiện

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất