Chủ đề 9. Tôn trọng người lao động SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Nhiệm vụ 1 trang 62 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Hãy liệt kê và mô tả các nghề đã góp phần làm nên ngôi nhà của gia đình em.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 2 trang 62 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Em hãy chỉ ra giá trị của các nghề dưới đây đối với gia đình em.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 3 trang 64 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Mô tả biểu hiện của những yếu tố ở người lao động tạo nên giá trị của nghề. Em đã làm gì trong học tập và lao động để rèn luyện những yếu tố tạo nên giá trị của nghề.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 4 trang 65 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ những việc em đã làm để thể hiện thái độ tôn trọng người lao động.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 5 trang 66 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Đọc câu chuyện của T. và trả lời câu hỏi. Em thể hiện sự trân quý nghề của bố, mẹ, người thân như thế nào.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 6 trang 66 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề. Đánh dấu X vào mức độ phù hợp những việc em đã thực hiện được trong chủ đề này. Nhận xét của nhóm bạn. Nhận xét khác. Viết những kĩ năng em cần tiếp tục rèn luyện.

Xem lời giải