Chủ đề 9. Tôn trọng người lao động

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Nhiệm vụ 1 trang 77 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Trong những nghề dưới đây, kể tên các nghề đã góp phần làm nên ngôi nhà của gia đình em. Lựa chọn 1 – 2 nghề mà em biết để mô tả về nghề đó.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 2 trang 77 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy tìm thợ sửa chữa để giải quyết các vấn đề phát sinh trong gia đình em. Chỉ ra giá trị của các nghề đó đối với gia đình em.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 3 trang 78 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc chia sẻ của P. và chỉ ra những yếu tố ở người lao động tạo nên giá trị của nghề. Tìm thêm những yếu tố khác ở người lao động tạo nên giá trị của nghề. Dựa vào những yếu tố tạo nên giá trị của nghề, em hãy rèn luyện bằng những việc làm cụ thể trong học tập và lao động.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 4 trang 79 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Nhận diện và thể hiện thái độ tôn trọng người lao động. Thực hiện những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng các nghề trong xã hội.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 5 trang 80 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc câu chuyện của T. và trả lời câu hỏi. Bố, mẹ, người thân của em làm nghề gì? Em thể hiện sự trân quý nghề của bố, mẹ, người thân như thế nào?

Xem lời giải

Nhiệm vụ 6 trang 80 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này. Với mỗi nội dung đánh giá sau đây, hãy xác định một mức độ phù hợp nhất với em.

Xem lời giải