Chủ đề 6. Em yêu âm nhạc VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 29 VBT Âm nhạc 2

Dùng bút chì tô kín O trước câu trả lời đúng. Từ “vui” xuất hiện mấy lần trong bài hát “Múa vui”?

Xem lời giải

Câu 2 trang 29 VBT Âm nhạc 2

Nối những từ dưới đây vào dấu …. cho phù hợp với lời bài hát Múa vui, rồi hát câu hát này

Xem lời giải

Câu 3 trang 29 VBT Âm nhạc 2

Hát những câu sau trong bài Múa vui với cường độ âm thanh to - nhỏ khác nhau

Xem lời giải

Câu 4 trang 30 VBT Âm nhạc 2

Hát bài Múa vui kết hợp gõ tem bơ rin

Xem lời giải

Câu 5 trang 30 VBT Âm nhạc 2

Hát bài Múa vui kết hợp động tác tay chân

Xem lời giải

Câu 6 trang 31 VBT Âm nhạc 2

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng

Xem lời giải

Câu 7 trang 31 VBT Âm nhạc 2

Nối tên nốt nhạc với ký hiệu bàn tay tương ứng

Xem lời giải

Câu 8 trang 31 VBT Âm nhạc 2

Khoanh tròn những nốt Son có trong bản nhạc dưới đây

Xem lời giải

Câu 9 trang 32 VBT Âm nhạc 2

Đọc 4 nốt nhạc ký hiệu bàn tay ở hàng ngang và 1 nốt tự chọn ở hàng dọc

Xem lời giải

Câu 10 trang 32 VBT Âm nhạc 2

Nối tư thế người chơi nhạc cụ cho phù hợp với loại nhạc cụ

Xem lời giải

Câu 11 trang 33 VBT Âm nhạc 2

Em hãy tự đánh giá về kết quả học tập của mình trong chủ đề 6: Em yêu âm nhạc

Xem lời giải