Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu

Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tổng hợp 5 cách mở bài cho tác phẩm Chạy giặc Tổng hợp 5 cách mở bài cho tác phẩm Chạy giặc

Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm Chạy giặc hay nhất

Xem chi tiết

Tổng hợp 5 cách kết bài cho tác phẩm Chạy giặc Tổng hợp 5 cách kết bài cho tác phẩm Chạy giặc

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm Chạy giặc hay nhất

Xem chi tiết

Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu (bài 4). Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu (bài 4).

Chạy giặc là một trong những tác phẩm đầu tiên của văn học yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỉ XIX.

Xem chi tiết

Đọc hiểu bài Chạy giặc Đọc hiểu bài Chạy giặc

I - Gợi dẫn 1. Nguyễn Đình Chiểu (xem bài Lẽ ghét thương). 2. Chạy giặc được sáng tác khi nhà thơ chứng kiến cảnh nhân dân chạy loạn.

Xem chi tiết

Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu bài 3 Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu bài 3

Có những tác phẩm văn chương bất tử khi nó trở thành chứng nhân lịch sử, nó gắn liền với nỗi vui, buồn của một dân tộc. Bài thơ Chạy giặc là một bài thơ mang ý nghĩa như vậy.

Xem chi tiết

Đọc hiểu Chạy giặc Đọc hiểu Chạy giặc

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào Đà Nẵng, bắt đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Nhưng chúng đã gặp sự kháng cự của quân triều đình và nhân dân. Thực dân Pháp quay sang tiến vào Sài Gòn, tràn tới sông Bến Nghé.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài