Bài tập trắc nghiệm trang 61

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 61 Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 61

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 61. Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 11 trang 61 Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 11 trang 61

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 11 trang 61. 6. Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng lưới?

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 trang 62 SBT Sinh học 11 Bài 11,12,13,14,15 trang 62 SBT Sinh học 11

Giải bài 10,11,12,13,14,15 trang 62 SBT Sinh học 11, 11. Hưng tính là khả năng

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 trang 63 SBT Sinh học 11 Bài 16,17,18,19,20 trang 63 SBT Sinh học 11

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 63 SBT Sinh học 11 16. Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơi

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 trang 64 SBT Sinh học 11 Bài 21,22,23,24,25 trang 64 SBT Sinh học 11

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 64 SBT Sinh học 11. 21. Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào

Xem chi tiết
Bài 26,27,28,29,30 trang 65,66 SBT Sinh học 11 Bài 26,27,28,29,30 trang 65,66 SBT Sinh học 11

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 65,66 SBT Sinh học 11 26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

Xem chi tiết
Bài 31,32,33 trang 66 SBT Sinh học lớp 11 Bài 31,32,33 trang 66 SBT Sinh học lớp 11

Giải bài 31,32,33 trang 66 SBT Sinh học lớp 11. 31. Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở?

Xem chi tiết
Bài 34,35,36,37 trang 67 SBT Sinh học 11 Bài 34,35,36,37 trang 67 SBT Sinh học 11

Giải bài 34,35,36,37 trang 67 SBT Sinh học 11 34. Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

Xem chi tiết
Bài 38,39,40,41 SBT Sinh học 11 trang 67 Bài 38,39,40,41 SBT Sinh học 11 trang 67

Giải bài 38,39,40,41 SBT Sinh học 11 trang 67. 38. Tiếng hót của chim được nuôi cách li từ khi mới sinh thuộc loại tập tính

Xem chi tiết
Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 68 SBT Sinh học 11 Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 68 SBT Sinh học 11

Giải bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 68 SBT Sinh học 11. 42. Học theo kiểu in vết ở động vật

Xem chi tiết


Gửi bài