Tác giả - Tác phẩm văn 6 Tác giả - tác phẩm Cánh Diều HK1

Cao dao Việt Nam


Đề bài

I. Tìm hiểu chung

1. Thể loại: ca dao

2. Bố cục: 3 phần

- Bài ca dao 1: Công ơn cha mẹ

- Bài ca dao 2: Ghi nhớ nguồn gốc tổ tiên

- Bài ca dao 3: Tình cảm anh em trong gia đình

II. Gía trị nội dung, nghệ thuật

1. Giá trị nội dung

- Ba bài ca dao thể hiện các phương diện tình cảm, trong đó có tình cảm gia đình. 

2. Giá trị nghệ thuật

- Sử dụng thể thơ lục bát

- Sử dụng biện pháp so sánh tăng sức gợi hình gợi cảm, nhấn mạnh sự quan trọng của tình cảm gia đình

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu