Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 16 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)


Đề bài

Bài 1. Nối bức tranh với đồng hồ chỉ thời gian thích hợp : 


Bài 2. Số ?

a) Một ngày có … giờ.

Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau được tính là … ngày.

b) Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến :

- 12 giờ trưa hôm sau là : … giờ.

- 3 giờ chiều hôm sau là : … giờ.

Bài 3. Xem tờ lịch năm 2020 rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

Ngày 20 tháng 11 là thứ : …

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ : …

Các ngày thứ Ba trong tháng 12 là các ngày : …

Bài 4. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 10 năm 2020 : 


Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là:

A. 24 giờ : …                                                B. 36 giờ : …

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải:

- Đọc các câu trong mỗi hình.

- Quan sát kĩ các đồng hồ rồi tìm đồng hồ chỉ giờ tương ứng.

Lời giải :

Bài 2.

Phương pháp giải :

Áp dụng kiến thức đã học về ngày và giờ để điền vào chỗ chấm.

Lời giải :

a) Một ngày có 24 giờ.

Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau được tính là 1 ngày.

b) Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến :

-   12 giờ trưa hôm sau là : 12 giờ.

-   3 giờ chiều hôm sau là : 15 giờ.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Xem các thông tin trên lịch rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải :

Ngày 20 tháng 11 là thứ : Sáu.

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ : Ba.

Các ngày thứ Ba trong tháng 12 là các ngày : 1, 8, 15, 22, 29.

Bài 4.

Phương pháp giải :

Đếm xuôi các số từ 1 đến 31, nhẩm lần lượt thứ tự từ thứ Hai đến Chủ nhật rồi viết các số còn thiếu vào bảng.

Lời giải : 


Bài 5.

Phương pháp giải :

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 là 24 giờ.

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là 12 giờ.

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là tổng của hai khoảng thời gian trên.

Lời giải :

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 là 24 giờ.

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là 12 giờ.

Do đó koảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là:        

                     24 + 12 = 36 giờ

Vậy câu A là sai (S); câu B là đúng (Đ). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.