Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bình chọn:
4.1 trên 651 phiếu