Bài 56. Ôn tập cuối năm - Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 93 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy nhận biết các cặp chất sau đây bằng phương pháp hoá học:

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho các chất sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Có muối ăn và những hoá chất cần thiết. Hãy nêu 2 phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 4 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Có các bình đựng khí riêng biệt:

Xem lời giải

Bài 5 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 48 gam hỗn hợp gồm táC dụng với dung dịch dư. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. Sau đó, cho phần chất rắn tác dụng với dung dịch HCl dư thì còn lại 3,2 gam chất rắn màu đỏ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Những chất nào sau đây có điểm chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Dựa vào đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Viết các phương trình hoá học thực hiện các chuyển đổi hoá học sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ thu được 6,6 gam khí

Xem lời giải

Bài 7 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có

Xem lời giải