Bài 41. Biểu đồ cột kép

Bình chọn:
4.4 trên 120 phiếu
Biểu đồ cột kép

Lý thuyết Biểu đồ cột kép Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Vẽ biểu đồ cột kép
Luyện tập 1 trang 83 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái

Xem lời giải

2. Phân tích số liệu với biểu đồ cột kép
Luyện tập 2 trang 84 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

Xem lời giải

Tranh luận trang 85 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng 9.8 cho biết độ mặn (đơn vị gam/lít) tại một số trạm quan trắc trên sông Vàm Cỏ vào tháng 3 trong hai năm 2015 và 2016. Để việc so sánh số liệu trong hai năm 2015 và 2016 trực quan hơn, Vuông đã vẽ biểu đồ cột kép như hình 9.22a, Tròn lại vẽ biểu đồ như hình 9.22b.

Xem lời giải

Bài 9.18 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết

Xem lời giải

Bài 9.19 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết ..Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất?

Xem lời giải

Bài 9.20 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng....Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh.

Xem lời giải

Bài 9.21 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

Xem lời giải

Bài 9.22 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt nào bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy.

Xem lời giải

Bài 9.23 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê

Xem lời giải

Bài 9.24 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.

Xem lời giải