Bài 30. Hoàn thành giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu