Bài 3. Ngôi nhà thông minh

Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu
Lý thuyết Bài 3: Ngôi nhà thông minh SGK Công nghệ 6

Lý thuyết Bài 3: Ngôi nhà thông minh SGK Công nghệ 6 Kết nối tri thức đầy đủ, ngắn gọn, hay nhất.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 16 SGK Công nghệ 6

Công nghệ mang lại sự tiện nghi trong ngôi nhà như thế nào? Ngôi nhà thông minh là gì và có những đặc điểm nào?

Xem lời giải

Khám phá mục I trang 16 SGK Công nghệ 6

Quan sát Hình 3.1. và cho biết: biện pháp an ninh và tiết kiệm năng lượng trong ngôi nhà thông minh được thực hiện như thế nào?

Xem lời giải

Luyện tập mục I trang 17 SGK Công nghệ 6

Những mô tả trong bảng dưới đây tương ứng với hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?

Xem lời giải

Kết nối năng lực mục II trang 18 SGK Công nghệ 6

Đọc sách, báo hay truy cập internet, … để tìm hiểu thêm thông tin về nhà thông minh (Smart Home).

Xem lời giải

Luyện tập mục III trang 18 SGK Công nghệ 6

Chỉ ra những biểu hiện sử dụng năng lượng chưa tiết kiệm trong gia đình em. Đề xuất những việc làm cụ thể để sử dụng năng lượng trong gia đình em sao cho tiết kiệm.

Xem lời giải

Vận dụng mục III trang 19 SGK Công nghệ 6

1. Bạn Huy nói: “Nhà thông minh biết con người đang ở đâu trong ngôi nhà để bật đèn và tắt đèn như thế thật tiết kiệm”. Bạn Lan nói: “Nhà thông minh lắp đặt rất nhiều thiết bị điều khiển, đồ dùng sử dụng năng lượng điện như vậy thật sự cũng không tiết kiệm”. Nêu nhận xét về các ý kiến trên. 2. Nếu được lắp đặt các hệ thống thông minh trong ngôi nhà của mình thì em sẽ lắp đặt những hệ thống gì? Giải thích về sự lựa chọn của em.

Xem lời giải