Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bình chọn:
4.1 trên 126 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn