Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Tuần 8 - Trên đôi cánh ước mơ

Luyện từ và câu - Dấu ngoặc kép trang 53, 54, 55

Bình chọn:
4.6 trên 31 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Dấu ngoặc kép trang 53, 54, 55 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Dấu ngoặc kép được dùng trong các trường hợp đó để làm gì ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Nhận xét

1. Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Dấu ngoặc kép được dùng trong các trường hợp đó để làm gì ?

Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệtBác nói : “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”

a)  Lời của...............................

b)  Dấu ngoặc kép dùng để...............................

Gợi ý:

Em đọc kĩ đoạn văn rồi trả lời.

Trả lời:

Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của:

a) Lời của Bác Hồ.

b) Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu chỗ trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Cụ thể ở đây là Bác Hồ.

 

2. Viết câu trả lời của em vào ô trống :

Những chỗ có dấu ngoặc kép

Lời dẫn trong dấu ngoặc kép là câu trọn vẹn hay cụm từ ?

Dấu ngoặc kép dùng phối hợp với dấu hai chấm hay dùng độc lập ?

Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận” (1), là “đầy tớ trung thành của nhân dân” (2).

Đều là cụm từ.

 

Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói : “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (3).

 

Dùng phối hợp với dấu hai chấm

Gợi ý:

Em quan sát rồi điền nội dung thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:

Viết câu trả lời của em vào ô trống :

Những chỗ có dấu ngoặc kép

Lời dẫn trong dấu ngoặc kép là câu trọn vẹn hay cụm từ ?

Dấu ngoặc kép dùng phối hợp với dấu hai chấm hay dùng độc lập ?

Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận” (1), là “đầy tớ trung thành của nhản dân” (2).

Đều là cụm từ.

Dùng độc lập.

ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói : “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (3).

Câu văn trọn vẹn.

Dùng phối hợp với dấu hai chấm.

Giải thích thêm:

-  Dấu ngoặc kép thường được dùng độc lập khi lời dẫn trực tiếp chỉ là một từ hay cụm từ.

Ví dụ : Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận” (1), là “đầy tớ trung thành của nhân dân” (2).

- Dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm lời dẫn trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn.

Ví dụ : Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (3).


3. Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi :

Có bạn tắc kè hoa

Xây “lầu” trên cây đa

Rét, chơi trò đi trốn

Đợi ốm trời mới ra.

- Trong khổ thơ trên, từ lầu được dùng với ý nghĩa gì ?

- Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì ?

Gợi ý:

- Lầu (nghĩa gốc): Chỉ tầng trên của nhà.

Em đọc kĩ để xem từ "lầu" trong bài được dùng với ý nghĩa đặc biệt gì.

Trả lời:

=> Từ "lầu" trong câu thơ trên được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Nó muốn nhấn mạnh ý nghĩa trong việc gọi cái tổ nhỏ của tắc kè bằng từ “lầu” mục đích là nhằm đề cao cái tổ đó.

-  Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì

=> Dấu ngoặc kép trong trường hợp này dùng để đánh dấu những từ có ý nghĩa đặc biệt

II. Luyện tập

1. Gạch dưới những lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau :

Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp : “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?”

Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút bắt đầu viết: “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa”

Gợi ý:

Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép, trước dấu ngoặc kép người ta thường phải thêm vào dấu hai chấm.

Trả lời:

Gạch dưới những lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau:

Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp : “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?”

Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút bắt đầu viết: “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa”

  

2. Trả lời câu hỏi :

Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng, sau dấu gạch ngang đầu dòng không ? Vì sao ?

Gợi ý:

Em suy nghĩ và trả lời.

Trả lời:

Không thể đặt những lời nói trong đoạn văn trên xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng được vì đó không phải là những lời thoại trực tiếp.

  

3. Tìm từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt trong những câu văn in nghiêng dưới đây rồi đặt các từ đó trong dấu ngoặc kép :

a) Cả bầy ong cùng nhau xây tổ. Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa.

b) Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào trường thọ thì thản nhiên lấy một quả mà ăn. Vua giận, ra lệnh chém đầu Quỳnh, Quỳnh bèn tâu :

- Tâu bệ họ, thần thấy quả đào gọi là trường thọ mới lấy ăn, tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua. Không ngờ, nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ. Vậy nên, xin đức vua đổi tên quả ấy là đoản thọ và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.

Vua nghe vậy bật cười, tha tội cho Trạng Quỳnh

Gợi ý:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

TRẢ LỜI:

a) Cả bầy ong cùng nhau xây tổ. Con nào còn nấy hết sức tiết kiệm "vôi vữa."

b) Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào "trường thọ" thì thản nhiên lấy một quả mà ăn. Vua giận, ra lệnh chém đầu Quỳnh. Quỳnh bèn tâu :

-   Tâu bệ hạ, thần thấy quả đào gọi là trường thọ mới lấy ăn, tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua. Không ngờ, nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ. Vậy nên, xin đức vua đổi tên quả ấy là "đoản thọ" và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.

Vua nghe vậy bật cười, tha tội cho Trạng Quỳnh.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55, 56, 57 Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55, 56, 57

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55, 56, 57 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai hãy ghi lại vắn tắt câu chuyện ấy theo trình tự thời gian:

Xem chi tiết
Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52 Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc lại các đoạn văn trong truyện Vào nghề điền vào chỗ trống

Xem chi tiết
Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52 Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:

Xem chi tiết
Chính tả - Tuần 8 trang 48 Chính tả - Tuần 8 trang 48

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 8: Trung thu độc lập trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống. Những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi:

Xem chi tiết
Tập làm văn - Ôn tập kể chuyện trang 93, 94 Tập làm văn - Ôn tập kể chuyện trang 93, 94

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập kể chuyện trang 93, 94 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Ghi vắn tắt một câu chuyện về một trong các đề tài sau (chuẩn bị cho bài nói) :

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu