Phần câu hỏi bài 9 trang 135 Vở bài tập toán 8 tập 2


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 135 VBT toán 8 tập 2. Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy a = 15cm và chiều cao hình chóp là h = 12,5cm. Thể tích của hình chóp là:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy \(a = 15cm\) và chiều cao hình chóp là \(h = 12,5cm\).

Thể tích của hình chóp là:

A. \(937,5c{m^3}\)                     B. \(1050c{m^3}\)

C. \(781,25c{m^3}\)                   D. \(250c{m^3}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính thể tích hính chóp \(V = \dfrac{1}{3}Sh\).

Cách giải:

Diện tích đáy hình chóp là: \(15.15 = 225\left( {c{m^2}} \right)\).

Thể tích của hình chóp là: \(\dfrac{1}{3}.225.12,5 = 937,5\left( {c{m^3}} \right)\).

Chọn A.

Câu 17

Hình chóp tứ giác đều có thể tích bằng \(34,5c{m^3}\) và có chiều cao là \(4,5cm\). Cạnh đáy của hình chóp (lấy đến hai chữ số thập phân) là:

A. \(4,79cm\)                     B. \(4,80cm\)

C. \(5,39cm\)                     D. \(2,77cm\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Phương pháp:

- Tính diện tích đáy \(S = \dfrac{{3V}}{h}\).

- Tính cạnh và kết luận.

Cách giải:

Diện tích đáy hình chóp là \(\dfrac{{3.34,5}}{{4,5}} = 23\left( {c{m^2}} \right)\).

Cạnh đáy là \(\sqrt {23}  \approx 4,80\left( {cm} \right)\).

Chọn B.

Câu 18

Hình chóp tam giác đều \(S.ABCD\) có thể tích bằng \(123,5c{m^3}\) và có cạnh đáy \(a = 10cm\).

Chiều cao của hình chóp (lấy đến hai chữ số thập phân) là:

A. \(9,18cm\)                      B. \(9,17cm\)

C. \(8,56cm\)                      D. \(8,55cm\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính chiều cao hình chóp \(h = \dfrac{{3V}}{S}\).

Cách giải:

Gọi đáy hình chóp là tam giác đều \(ABC\) có cạnh bằng \(10cm\).

Gọi \(H\) là trung điểm của \(BC\) thì \(AH\) vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao của tam giác.

Tam giác \(ABH\) vuông tại \(H\) có \(AB = 10cm,BH = 5cm\).

Ta có: \(AH = \sqrt {A{B^2} - B{H^2}} \) \( = \sqrt {{{10}^2} - {5^2}}  \approx 8,66\left( {cm} \right)\)

Diện tích tam giác \(ABC\) là: \(S = \dfrac{1}{2}BC.AH\)\( = \dfrac{1}{2}.10.8,66 = 43,30\left( {c{m^2}} \right)\)

Chiều cao hình chóp là: \(3.123,5:43,30 \approx 8,56\left( {cm} \right)\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.