ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.2 trên 180 phiếu
So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết: So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết:

Giải bài tập Câu 1 - Mục 1 - Tiết học 32 - Trang 114 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Những nông sản nhiệt đới nào của nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường? Những nông sản nhiệt đới nào của nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường?

Giải bài tập Câu 1 - Mục 3 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1 trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó. Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1 trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó.

Giải bài tập Câu 1 - Mục 2 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 32.1 (SGK trang 115), em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào? Dựa vào bảng 32.1 (SGK trang 115), em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?

Giải bài tập Câu 2 - Mục 2 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta. Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta.

Giải bài tập Câu 2 - Mục 3 - Tiết học 32 - Trang 116 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc? Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc?

Giải bài tập Câu 1 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 117 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa trên hình 33.1 (SGK trang 118) em hãy sắp xếp các sông lớn theo hai hướng kể trên. Dựa trên hình 33.1 (SGK trang 118) em hãy sắp xếp các sông lớn theo hai hướng kể trên.

Giải bài tập Câu 2 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 117 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta

Giải bài tập Câu 1 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 33.1 (SGK trang 119) và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy. Dựa vào bảng 33.1 (SGK trang 119) và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy.

Giải bài tập Câu 3- Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt? Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt?

Giải bài tập Câu 4 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long? Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long?

Giải bài tập Câu 5 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào? Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào?

Giải bài tập Câu 2 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì? Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì?

Giải bài tập Câu 3 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết 34 - Trang 121 - SGK Địa lí 8 Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết 34 - Trang 121 - SGK Địa lí 8

Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) vùng hợp lưu của ba sông: sông Hồng (sông Thao), sông Lô, sông Đà.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác