ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.2 trên 180 phiếu
Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh? Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

Xem chi tiết
Em hãy cho biết một số trận động đất khá mạnh xảy ra những năm gần đây tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì? Em hãy cho biết một số trận động đất khá mạnh xảy ra những năm gần đây tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 3 -Tiết học 25 - Trang 94 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 95 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 95 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 95 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 95 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 95 SGK Địa lí 8

Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay.

Xem chi tiết
Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) một số mỏ khoáng sản lớn nêu trên. Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) một số mỏ khoáng sản lớn nêu trên.

Giải bài tập Câu 1 - Mục 1 - Tiết 26 -Trang 96 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 (SGK trang 99). Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 (SGK trang 99).

Giải bài tập Câu 1 - Mục 2 - Tiết 26 -Trang 97 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 98 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 98 SGK Địa lí 8

Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 98 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 98 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 98 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) đỉnh Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh (2598m). Hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) đỉnh Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh (2598m).

Giải bài tập Câu 1 - Mục 1 - Tiết 28 - Trang 101 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta. Em hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta.

Giải bài tập Câu 2 - Mục 1 - Tiết 28 - Trang 101 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy cho biết lên một số hang động nổi tiếng ở nước ta. Em hãy cho biết lên một số hang động nổi tiếng ở nước ta.

Giải bài tập Câu 1 - Mục 3 - Tiết 28 - Trang 102 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì? Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì?

Giải bài tập Câu 2 - Mục 3 - Tiết 28 - Trang 102 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 103 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 103 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 103 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 103 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 103 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 103 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 3 trang 103 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 103 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 103 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Vì sao Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam? Vì sao Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 1 - Tiết học 29 - Trang 104 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều,... Tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều,...

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 29 - Trang 104 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Nhìn trên hình 29.3 (SGK trang 106) em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào? Nhìn trên hình 29.3 (SGK trang 106) em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 2 - Tiết học 29 - Trang 105 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác