Bài 29. Đặc điểm các khu vực địa hình

Bình chọn:
4.4 trên 143 phiếu
Vì sao Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam? Vì sao Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 1 - Tiết học 29 - Trang 104 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều,... Tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều,...

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 29 - Trang 104 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Nhìn trên hình 29.3 (SGK trang 106) em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào? Nhìn trên hình 29.3 (SGK trang 106) em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 2 - Tiết học 29 - Trang 105 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
So sánh địa hình hai vùng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) em nhận thấy chúng giống nhau và khác nhau như thế nào? So sánh địa hình hai vùng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) em nhận thấy chúng giống nhau và khác nhau như thế nào?

Giải bài tập Câu hỏi 2 - Mục 2 - Tiết học 29 - Trang 105 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk. Di Linh. Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk. Di Linh.

Giải bài tập Câu hỏi 4 - Mục 1 - Tiết học 29 - Trang 105 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 28.1 (SGK trang 103), cho biết: - Trường Sơn Bắc chạy theo hướng nào? Quan sát hình 28.1 (SGK trang 103), cho biết: - Trường Sơn Bắc chạy theo hướng nào?

Giải bài tập Câu hỏi 3 - Mục 1 - Tiết học 29 - Trang 105 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Em hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) vị trí của vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biển Đồ Sơn, sầm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên. Em hãy tìm trên hình 28.1 (SGK trang 103) vị trí của vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biển Đồ Sơn, sầm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên.

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 3 - Tiết học 29 - Trang 107 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu?

Giải bài tập Câu hỏi 3 - Mục 2 - Tiết học 29 - Trang 107 - SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 108 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 108 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 108 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 108 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 108 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 108 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 3 trang 108 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 108 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 108 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 4 trang 108 SGK Địa lí 8 Bài 4 trang 108 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 4 trang 108 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết


Gửi bài