CHƯƠNG 1. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bình chọn:
4.8 trên 79 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 5 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 5 VBT Sinh học 9: Em hãy liên hệ bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ớ những điểm nào

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 5,6 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 5,6 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 6 Sách bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 6 Sách bài tập Sinh học 9: Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 6 Sách bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 6 Sách bài tập Sinh học 9: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 6 Sách bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 6 Sách bài tập Sinh học 9: Hãy lấy các ví dụ ở người để minh hoạ cho khái niệm "cặp tính trạng tương phản".

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 mục I trang 7 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3 mục I Nhận thức kiến thức trang 7 VBT Sinh học 9: Quan sát bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 7 Sách bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 7 Sách bài tập Sinh học 9: Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 8 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu sau.

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 8 VBT Sinh học 9: Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa;

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 8 VBT Sinh học 9: Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 8 VBT Sinh học 9: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 9 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 9 VBT Sinh học 9: Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 mục I trang 9, 10 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2, 3 mục I Nhận thức kiến thức trang 9, 10 VBT Sinh học 9: Hãy xác định kết quả của phép lai sau

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 10,11 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1, 2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ kiến thức trang 10,11 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 11 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 11 VBT Sinh học 9: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội thì cần phải làm gì

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 11 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 11 VBT Sinh học 9: Tương quan trội – lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 11 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 11 VBT Sinh học 9: Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 12 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 12 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 4 SGK và điền nội dung phù hợp vào ô trống ở bảng 4

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 12 VBT Sinh học 9: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 12, 13 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 12, 13 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất