Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
4.7 trên 107 phiếu
Bài 1,2,3,4,5,6 mục I trang 135,136,137 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4,5,6 mục I Nhận thức kiến thức trang 135,136,137 VBT Sinh học 9: Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c…) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3…

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 137 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 137 VBT Sinh học 9: Hãy nêu các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III trang Củng cố hoàn thiện 138 VBT Sinh học 9: Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác (như tài nguyên đất và nước)?

Xem lời giải