Câu 1 trang 121 SGK Công nghệ 10


Bình chọn:
3.4 trên 13 phiếu

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Trả lời:

Mục đích của hoạt động chế biến là:

- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

- Thuận lợi cho công tác bảo quản.

 Ý nghĩa: Để đảm bảo chất lượng của nông, lâm, thuỷ sản, người làm công tác bảo quản và chế biến phải biết được những đạc điểm của nông, lâm, thuỷ sản. 

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu