CHƯƠNG II. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Câu 1 trang 67 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 67 SGK Công nghệ 10

Thế nào là sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 67 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 67 SGK Công nghệ 10

Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi tuân theo những quy luật nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 67 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 67 SGK Công nghệ 10

Vì sao cần phải biết các quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 67 SGK Công nghệ 10 Câu 4 trang 67 SGK Công nghệ 10

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi?

Xem chi tiết
Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10 Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10

Quan sát hình ảnh một số giống vật nuôi về các chỉ tiêu sau:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 10

Trình bày những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá, chọn lọc vật nuôi làm giống?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 10

Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt. Ứng dụng và ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 70 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 70 SGK Công nghệ 10

Trình bày phương pháp chọn lọc cá thể và nêu ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 76 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 76 SGK Công nghệ 10

Trình bày khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 76 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 76 SGK Công nghệ 10

Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 76 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 76 SGK Công nghệ 10

Thế nào là lai kinh tế, vẽ sơ đồ lai kinh tế hai giống và lai kinh tế ba giống?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 76 SGK Công nghệ 10 Câu 4 trang 76 SGK Công nghệ 10

Thế nào là lai gây thành? Mục đích của lai gây thành có gì giống và khác lai kinh tế?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 10

Em hãy trình bày cách tổ chức hệ thống nhân giống vật nuôi.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 10

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất gia súc giống.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 78 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 78 SGK Công nghệ 10

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất cá giống.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 81 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 81 SGK Công nghệ 10

Công nghệ cấy truyền phôi là gì? Trình bày cơ sở khoa học của việc cấy truyền phôi?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 10

Hãy nêu trình tự các công đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 83 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 83 SGK Công nghệ 10

Muốn vật nuôi tạo ra được nhiều sản phẩm cần đáp ứng những nhu cầu gì về dinh dưỡng cho chúng? Cho ví dụ cụ thể.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 83 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 83 SGK Công nghệ 10

Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi là gì? Tiêu chuẩn ăn thường được xác định bằng các chỉ số nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 83 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 83 SGK Công nghệ 10

Khẩu phần ăn của vật nuôi là gì? Khi phối hợp khẩu phần cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài