CHƯƠNG I. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Câu 1 trang 11 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 11 SGK Công nghệ 10

Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 11 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 11 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 11 SGK Công nghệ 10

Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 11 SGK Công nghệ 10 Câu 4 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Xem chi tiết
Thực hành: Xác định sức sống của hạt trang 17 SGK Công nghệ 10 Thực hành: Xác định sức sống của hạt trang 17 SGK Công nghệ 10

Quy trình thực hành: Thực hiện theo 5 bước:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 17 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 17 SGK Công nghệ 10

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 17 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 17 SGK Công nghệ 10

Hệ thống sản xuất cây trồng gồm các giai đoạn nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 17 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 17 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 17 SGK Công nghệ 10 Câu 4 trang 17 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 17 SGK Công nghệ 10 Câu 5 trang 17 SGK Công nghệ 10

So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 17 SGK Công nghệ 10 Câu 6 trang 17 SGK Công nghệ 10

Nêu đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 21 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 21 SGK Công nghệ 10

Nêu cơ sơ khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 21 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 21 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 24 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 24 SGK Công nghệ 10

Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo của keo đất?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 24 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 24 SGK Công nghệ 10

Thế nào là khả năng hấp phụ của đất?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 24 SGK Công nghệ 10 Câu 3 trang 24 SGK Công nghệ 10

Thế nào là phản ứng của dung dịch đất? Nêu một số ví dụ có ý nghĩa thực tế của phản ứng dung dịch đất.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 24 SGK Công nghệ 10 Câu 4 trang 24 SGK Công nghệ 10

Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Nêu một số biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất.

Xem chi tiết
Thực hành: Xác định độ chua của đất trang 25 SGK Công nghệ 10 Thực hành: Xác định độ chua của đất trang 25 SGK Công nghệ 10

Cân hai mẫu đất, mỗi mẫu 20g, đổ mỗi mẫu vào một bình tam giác dung tích 100ml.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 30 SGK Công nghệ 10 Câu 1 trang 30 SGK Công nghệ 10

Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 30 SGK Công nghệ 10 Câu 2 trang 30 SGK Công nghệ 10

Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài