Bài 5. Nguyên tố hóa học - Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 360 phiếu
Lý thuyết nguyên tố hóa học Lý thuyết nguyên tố hóa học

Định nghĩa : nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có ...

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8 Bài 1 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 1 trang 20 SGK Hóa học 8. Hãy ghép các câu sau đây với đầy đủ các từ hoặc cụm từ phù hợp

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8 Bài 2 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa học 8. Nguyên tố hóa học là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8 Bài 3 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa học 8. Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8 Bài 4 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa học 8. Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 8 Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 8. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với ?

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8 Bài 6 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa học 8. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và...

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8 Bài 7 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 7 trang 20 SGK Hóa học 8. Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học...

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8 Bài 8 - Trang 20 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 8 trang 20 SGK Hóa học 8. Nhận xét sau đây gồm hai ý...

Xem chi tiết