Bài 2. Chất - Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 458 phiếu
Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 8. a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng...

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất (những từ in nghiêng) trong những câu sau...

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy so sánh tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất muối ăn, đường và than.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 5 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 11 SGK Hóa học 8. Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ phù hợp...

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 6 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 11 SGK Hóa học 8. Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là cacbonic) là chất có thể...

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 7 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 8 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 8 trang 11 SGK Hóa học 8. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có thể...

Xem chi tiết