Bài 2. Chất - Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 458 phiếu
Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 8. a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng...

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất (những từ in nghiêng) trong những câu sau...

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy so sánh tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất muối ăn, đường và than.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 5 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 11 SGK Hóa học 8. Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ phù hợp...

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 6 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 11 SGK Hóa học 8. Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là cacbonic) là chất có thể...

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 7 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 8 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 8 trang 11 SGK Hóa học 8. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có thể...

Xem chi tiết


Gửi bài