Bài 10. Hóa trị - Hóa học 8

Bình chọn:
4.1 trên 480 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về hóa trị Phương pháp giải một số dạng bài tập về hóa trị

Phương pháp giải một số dạng bài tập về hóa trị đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết
Bài 1 trang 37 sgk hóa học 8 Bài 1 trang 37 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 37 SGK Hóa học 8. Hóa trị của một nguyên tố ....

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 sgk hóa học 8 Bài 2 trang 37 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa học 8. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 37 sgk hóa học 8 Bài 3 trang 37 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa học 8. Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố

Xem chi tiết
Bài 4 trang 38 sgk hóa học 8 Bài 4 trang 38 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 38 SGK Hóa học 8. Tính hóa trị của mỗi nguyên tố

Xem chi tiết
Bài 5 trang 38 sgk hóa học 8 Bài 5 trang 38 sgk hóa học 8

Giải bài 5 trang 38 SGK Hóa học 8. Lập công thức hóa học của những hợp chất...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 38 sgk hóa học 8 Bài 6 trang 38 sgk hóa học 8

Giải bài 6 trang 38 SGK Hóa học 8. Một số công thức hoá học viết như sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 38 sgk hóa học 8 Bài 7 trang 38 sgk hóa học 8

Giải bài 7 trang 38 SGK Hóa học 8. Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 38 sgk hóa học 8 Bài 8 trang 38 sgk hóa học 8

Giải bài 8 trang 38 SGK Hóa học 8. Tìm hóa trị của Ba ...

Xem chi tiết


Gửi bài