Phần 1: Học kì 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1: Trung thực trong học tập trang 2 Bài 1: Trung thực trong học tập trang 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 1: Trung thực trong học tập trang 2, 3, 4, 5, 6 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Em hãy khoanh vào chữ cái trước những biểu hiện của trung thực trong học tập.

Xem chi tiết
Bài 2: Vượt khó trong học tập trang 6 Bài 2: Vượt khó trong học tập trang 6

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 2: Vượt khó trong học tập trang 6, 7, 8, 9 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Em hãy tìm hiểu nội dung các bức tranh dưới đây và đặt tên cho từng tranh.

Xem chi tiết
Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến trang 10 Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến trang 10

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 3: Biết bày tỏ ý kiến trang 10, 11, 12, 13, 14 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy quan sát tranh trên và cho biết:

Xem chi tiết
Bài 4: Tiết kiệm tiền của trang 15 Bài 4: Tiết kiệm tiền của trang 15

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bài 4: Tiết kiệm tiền của trang 15, 16, 17, 18 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho mỗi tranh.

Xem chi tiết
Bài 5: Tiết kiệm thời giờ trang 19 Bài 5: Tiết kiệm thời giờ trang 19

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 5: Tiết kiệm thời giờ trang 19, 20, 21, 22 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy nối mỗi trường hợp ở cột A với kết quả ở cột B cho phù hợp.

Xem chi tiết
Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trang 23 Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trang 23

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trang 23, 24, 25, 26 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Em hãy đặt tên cho mỗi tranh dưới đây và giải thích lí do.

Xem chi tiết
Bài 7: Biết ơn thầy cô giáo trang 27 Bài 7: Biết ơn thầy cô giáo trang 27

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 7: Biết ơn thầy cô giáo trang 27, 28, 29, 30 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho mỗi tranh.

Xem chi tiết


Gửi bài