30 câu trắc nghiệm Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Đặc điểm dân cư nổi bật của Trung Quốc là :

 • A Dân số đông nhất thế giới
 • B Dân thành thị chiếm phần lớn cơ cấu dân số
 • C Quy mô dân số có xu hướng giảm
 • D Thực hiện chính sách dân số : mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trung Quốc có số dân đông nhất thế giới, chiếm khoảng 1/5 dân số thế giới

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Về mặt kinh tế, các con sông lớn ở miền Tây Trung Quốc có giá trị nổi bật về

 • A thủy lợi. 
 • B nuôi trồng thủy sản.    
 • C  thủy điện.   
 • D giao thông.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Về mặt kinh tế, các con sông lớn ở miền Tây Trung Quốc có giá trị nổi bật về thủy điện do sông chảy trên địa hình gồm các dãy núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa => độ dốc sông ngòi lớn

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Kiểu khí hậu nào sau đây phổ biến ở miền Tây Trung Quốc?

 • A Ôn đới hải dương
 • B Ôn đới lục địa
 • C Ôn đới gió mùa. 
 • D Nhiệt đới gió mùa.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Kiểu khí hậu nào sau đây phổ biến ở miền Tây Trung Quốc là khí hậu ôn đới lục địa, tạo nên những vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn (sgk Địa lí 11 trang 87)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Trung Quốc phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, sứ, dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng nhờ có:

 • A Lực lượng lao động dồi dào và nguyên liệu sẵn có
 • B Nguyên liệu tại chỗ và nguồn vốn lớn
 • C Cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại
 • D Lao động dồi dào, trình độ cao

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trung Quốc đã sử dụng lực lượng lao động dồi dào và nguyên liệu sẵn có ở địa bàn nông thôn để phát triển các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, sứ, dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Chiếm tỉ lệ đông nhất trong dân cư Trung Quốc là người 

 • A Hán       
 • B Mông Cổ               
 • C Duy Ngô Nhĩ
 • D Choang

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Người Hán chiếm trên 90% số dân cả nước (sgk trang 88)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nhận xét không đúng về đặc điểm miền Đông Trung Quốc là

 • A có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa mầu mỡ.
 • B dân cư tập trung đông đúc, nông nghiệp trù phú.
 • C từ bắc xuống nam khí hậu chuyển từ ôn đới gió mùa sang cận nhiệt đới gió mùa.
 • D nghèo khoáng sản, chỉ có than đá là đáng kể.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Miền Đông Trung Quốc nổi tiếng về các loại khoáng sản kim loại màu

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Các biện pháp phát triển nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu nhằm vào việc tạo điều kiện khai thác tiềm năng nào sau đây?

 • A Tài nguyên thiên nhiên và nguồn vốn.    
 • B Nguồn vốn và sức lao động của dân cư.
 • C  Sức lao động của người dân và thị trường.  
 • D Lao động và tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các biện pháp cho phát triển nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu nhằm vào khai thác tiềm năng lao động và tài nguyên thiên nhiên (sgk Địa lí 11 trang 95)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đặc điểm xã hội của Trung Quốc không bao gồm

 • A Đầu tư cho phát triển giáo dục
 • B  Lao động cần cù, sáng tạo, chất lượng ngày càng cao
 • C Có nhiều phát minh nổi bật
 • D  Khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Một số đặc điểm xã hội tiêu biểu của Trung Quốc : chú ý đầu tư cho phát triển giáo dục, lao động cần cù, sáng tạo và nguồn nhân lực dồi dào, ngày càng có chất lượng. Trung Quốc cũng là nơi ra đời nhiều phát minh như : la bàn, giấy, thuốc súng, kĩ thuật in...(sgk trang 90) ; tuy nhiên ở Trung Quốc phân hóa giàu nghèo còn lớn

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Đặc điểm cơ bản của địa hình Trung Quốc là

 • A  thấp dần từ tây sang đông. 
 • B  thấp dần từ bắc xuống nam.
 • C cao dần từ bắc xuống nam.  
 • D  cao dần từ tây sang đông

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm cơ bản của địa hình Trung Quốc là thấp dần từ tây sang đông (hình 10.1 sgk Địa lí 11 trang 87). Vì miền Tây Trung Quốc địa hình chủ yếu là các sơn nguyên, các dãy núi cao, càng về phía Đông độ cao càng giảm dần và ven biển là các đồng bằng thấp

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Về kinh tế, Trung Quốc đứng thứ nhất thế giới về

 • A Tổng sản phẩm kinh tế               
 • B  Tốc độ tăng trưởng GDP
 • C Giá trị xuất - nhập khẩu       
 • D Tiêu thụ năng lượng

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Những năm qua, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới, trung bình năm đạt >8% (sgk trang 91)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn tiếp giáp với

 • A 15 nước
 • B 14 nước 
 • C 13 nước   
 • D 16 nước.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn tiếp giáp với 14 nước (sgk Địa lí 11 trang 86)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Đây không phải là biện pháp Trung Quốc áp dụng trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp :

 • A Giao quyền chủ động cho các xí nghiệp.
 • B Phát triển công nghiệp trên khắp các vùng lãnh thổ
 • C Thực hiện chính sách mở cửa.
 • D Hiện đại hóa trang thiết bị cho các ngành công nghiệp

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trung Quốc chú trọng phát triển công nghiệp ở miền Đông, Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc đều tập trung ở miền Đông, đặc biệt là vùng duyên hải ; miền Tây công nghiệp kém phát triển hơn

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Diện tích tự nhiên của Trung Quốc đứng hàng

 • A thứ ba thế giới sau Liên bang Nga và Canada.
 • B thứ tư thế giới sau Liên bang Nga, Canada và Hoa Kỳ.
 • C  thứ năm thế giới sau Liên bang Nga, Canada, Hoa Kỳ và Braxin.
 • D thứ hai thế giới sau Liên bang Nga.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Diện tích tự nhiên của Trung Quốc đứng hàng thứ tư thế giới sau Liên bang Nga, Canada và Hoa Kỳ (sgk Địa lí 11 trang 86)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Những ngành công nghiệp được Trung Quốc ưu tiên phát triển trong chính sách công nghiệp mới là :

 • A Công nghiệp dệt may, chế biến lương thực - thực phẩm.
 • B Công nghiệp khai thác, luyện kim.
 • C Công nghiệp chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng.
 • D Công nghiệp năng lượng, viễn thông.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Từ đầu năm 1994, Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung chủ yếu vào 5 ngành : chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng (sgk trang 92)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Quốc gia Đông Nam Á nào sau đây không có đường biên giới với Trung Quốc?

 • A Việt Nam.              
 • B Lào.     
 • C Thái Lan.    
 • D Mi-an-ma.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Quốc gia Đông Nam Á không có đường biên giới với Trung Quốc là Thái Lan (xem Atlat trang 4-5)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nông nghiệp của Trung Quốc phát triển mạnh ở miền Đông không phải do :

 • A Miền Đông có các đồng bằng châu thổ màu mỡ
 • B Có nguồn nước dồi dào từ các hệ thống sông lớn
 • C Có khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp
 • D  Công nghiệp kém phát triển

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nông nghiệp của Trung Quốc phát triển mạnh ở miền Đông do đây là những vùng có đồng bằng châu thổ màu mỡ, các điều kiện tự nhiên khác như nguồn nước, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp

=> Chọn đấp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Đặc điểm tự nhiên của miền Đông Trung Quốc là có:

 • A Các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa
 • B Nhiều tài nguyên rừng, nhiều khoáng sản và đồng cỏ.
 • C Các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.
 • D Thượng nguồn của các con sông lớn theo hướng tây đông.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm tự nhiên của miền Đông Trung Quốc là có Các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ (sgk Địa lí 11 trang 87)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Dân cư Trung Quốc tập trung đông nhất ở vùng:

 • A Ven biển và thượng lưu các con sông lớn.     
 • B Ven biển và hạ lưu các con sông lớn.
 • C Ven biển và dọc theo con đường tơ lụa.         
 • D Phía Tây bắc của miền Đông.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào hình 10.4 Phân bố dân cư Trung Quốc, sgk trang 89, dân cư Trung Quốc phân bố đông nhất ở ven biển và hạ lưu các con sông lớn

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

2 đặc khu hành chính của Trung Quốc là:

 • A Hồng Công, Đài Loan.     
 • B  Hồng Công, Ma Cao.
 • C Bắc Kinh, Thượng Hải.
 • D  Trùng Khánh, Thiên Tân.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

2 đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng Công, Ma Cao (sgk Địa lí 11 trang 86)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Đồng bằng thường chịu nhiều thiên tai lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc là

 • A Đông Bắc.       
 • B  Hoa Bắc.   
 • C Hoa Trung.      
 • D  Hoa Nam.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vào mùa hạ các cơ mưa thường gây lụt lội ở các đồng bằng, nhất là đồng bằng Hoa Nam (sgk trang 87)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Khu vực có địa hình cao nhất ở Trung Quốc là

 • A Đông Bắc 
 • B Đông Nam   
 • C  Tây Nam.    
 • D  Tây Bắc

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khu vực có địa hình cao nhất ở Trung Quốc là phía Tây Nam, nơi có sơn nguyên Tây Tạng, dãy Himalaya

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Vật nuôi chủ yếu của miền Tây Trung Quốc là

 • A Ngựa       
 • B Trâu, bò   
 • C  Cừu      
 • D  Lợn

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào hình 10.9 Phân bố sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc, sgk trang 94, vật nuôi chủ yếu ở miền Tây Trung Quốc là Cừu

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Trung Quốc là quốc gia láng giềng nằm ở phía nào của nước ta?

 • A  Phía đông 
 • B Phía tây
 • C Phía bắc 
 • D Phía nam

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trung Quốc là quốc gia láng giềng nằm ở phía Bắc của nước ta

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nhận xét đúng về đặc điểm đường biên giới với các nước trên đất liền của Trung Quốc là

 • A Chủ yếu là núi cao và hoang mạc.    
 • B Chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng.
 • C Chủ yếu là đồng bằng và hoang mạc. 
 • D Chủ yếu là núi và cao nguyên.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Biên giới với các nước của Trung Quốc chủ yếu là núi cao và hoang mạc (sgk trang 86)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5 hãy cho biết tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với Trung Quốc?

 • A Yên Bái      
 • B Cao Bằng  
 • C Lạng Sơn        
 • D  Lai Châu

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5 tỉnh không tiếp giáp với Trung Quốc là Yên Bái

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Miền Đông Trung Quốc nổi bật với loại khoáng sản gì

 • A Kim loại màu            
 • B Kim loại đen
 • C Nhiên liệu      
 • D Nghèo khoáng sản

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Miền Đông Trung Quốc nổi tiếng về các loại khoáng sản kim loại màu (sgk trang 87)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Miền Tây Trung Quốc là nơi có

 • A hạ lưu các con sông lớn.     
 • B nhiều đồng bằng châu thổ.
 • C nhiều hoang mạc rộng lớn.  
 • D khí hậu ôn đới hải dương.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Miền Tây Trung Quốc là nơi có các dãy núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen lẫn bồn địa, những vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn (sgk Địa lí 11 trang 87).

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Nông sản chính của đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam là

 • A lúa gạo, mía, chè, bông   
 • B  lúa mì, ngô, củ cải đường
 • C mía, chè, củ cải đường, bông  
 • D Lúa mì, chè, mía

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nông sản chính của đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam là lúa gạo, mía, chè, bông (sgk trang 95)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

 • A Địa hình núi cao chiếm hầu hết diện tích.        
 • B Là nơi bắt nguồn của các con sông lớn.
 • C Gồm các dãy núi cao, sơn nguyên, bồn địa.  
 • D  Có những đồng bằng châu thổ rộng lớn.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Miền Đông Trung Quốc có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ (sgk Địa lí 11 trang 87)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đưa dàn khoan 981 đến vùng biển  cách đảo Lý Sơn khoảng 120 hải lí về phía đông đã xâm phạm vùng biển nào của nước ta:

 • A  Nội thủy     
 • B Lãnh hải   
 • C Đặc quyền kinh tế   
 • D Tiếp giáp lãnh hải

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đưa dàn khoan 981 đến vùng biển  cách đảo Lý Sơn khoảng 120 hải lí về phía đông đã xâm phạm vùng Đặc quyền kinh tế của nước ta vì theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế nước ta rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở (đảo Lý Sơn là 1 điểm nằm trên đường cơ sở) (sgk Địa lí 12 trang 15)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.