25 câu trắc nghiệm Một số vấn đề của Mĩ La Tinh mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Mĩ Latinh giáp với các đại dương nào 

 • A Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
 • B Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương
 • C Đại Tây Dương và Thái Bình Dương
 • D Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào hình 5.3, Mĩ Latinh có vị trí địa lí giáp với Đại Tây Dương và Thái Bình Dương 

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Rừng rậm nhiệt đới tập trung chủ yếu ở khu vực nào của Mĩ La Tinh:

 • A Đồng bằng Amazon.
 • B Đồng bằng La nốt.
 • C Đồng bằng La Plata.
 • D Đồng bằng Pampa

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Rừng rậm nhiệt đới tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng Amazon.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Tốc độ phát triển kinh tế ở các nước Mĩ Latinh có đặc điểm gì

 • A  Đa số tốc độ phát triển kinh tế không đều
 • B Tốc độ phát triển kinh tế còn chậm
 • C Tốc độ phát triển kinh tế ngày càng tăng
 • D Tốc độ phát triển kinh tế chưa cao nhưng tăng liên tục

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đa số các nước Mĩ Latinh có tốc độ phát triển kinh tế không đều (sgk trang 26)

=> chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Nhận xét đúng nhất về tài nguyên khoáng sản của Mĩ la tinh là

 • A  Kim loại màu, sắt, kim loại hiếm, phốtphat 
 • B Kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
 • C Kim loại đen, kim loại màu, dầu mỏ  
 • D Kim loại đen, kim loại mày, kim loại hiếm

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Mĩ Latinh có nhiều tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu (sgk trang 25)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Nhận xét đúng nhất về khu vực Mỹ la tinh là

 • A Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn
 • B Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo còn ít
 • C Nền kinh tế của một số nước còn phụ thuộc vào bên ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn
 • D Nền kinh tế một số nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân được cải thiện nhiều, chênh lệch giàu nghèo giảm mạnh

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Mặc dù đã tuyên bố độc lập từ trên 200 năm nay, song nền kinh tế của hầu hết các nước Mĩ Latinh vẫn đang phục thuộc vào nước ngoài; đời sống  của người dân lao động ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm dân cư rất lớn

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Lưu vực sông có diện tích lớn nhất thế giới ở Mĩ Latinh là

 • A Amazon  
 • B Nin      
 • C Ê-nit-xây 
 • D Parana

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Lưu vực sông Amazon có diện tích lớn nhất thế giới

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển

 • A Cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ
 • B Cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc
 • C Cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ
 • D  Cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên đất, khí hậu của Mĩ Latinh thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới (sgk trang 25)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất ở Mĩ Latinh là

 • A Xavan và xavan rừng
 • B Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm
 • C Thảo nguyên     
 • D Hoang mạc

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào hình 5.3, sk trang 24, cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn nhất so với các cảnh quan khác tại Mĩ Latinh, phân bố rộng ở khu vực ven biển Caribê, đồng bằng Amazon và phía đông sơn nguyên Braxin

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Trong tổng số dân cư đô thị của Mĩ la tinh có tới

 • A Hẩu hết sống trong điều kiện tốt 
 • B 1/3 sống trong điều kiện khó khăn
 • C 1/2 sống trong điều kiện khó khăn         
 • D 3/4 sống trong điều kiện tốt

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dân cư đô thị Mĩ Latinh chiếm tới 75% dân số và 1/3 trong số đó sống trong điều kiên khó khăn

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Khí hậu và đất đai ở Mỹ Latinh thuận lợi cho các loại cây trồng là:

 • A lương thực vùng ôn đới.    
 • B cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.
 • C lương thực vùng nhiệt đới.   
 • D cây công nghiệp và cây ăn quả ôn đới.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Khí hậu và đất đai ở Mỹ Latinh thuận lợi cho các loại cây trồng là cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới (sgk Địa lí 11 trang 25)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Nguồn FDI vào Mĩ la tinh chiếm trên 50% là từ các nước

 • A  Hoa Kỳ và Canada          
 • B Hoa Kỳ và Tây Âu
 • C Hoa Kỳ và Tây Ban Nha
 • D Tây Âu và Nhật Bản

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trên 50% nguồn đầu tư nước ngoài vào Mĩ Latinh là Hoa Kì và Tây Ban Nha (sgk trang 26)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là

 • A có nhiều loại đất khác nhau           
 • B có nhiều núi cao
 • C  thị trường tiêu thụ rộng lớn
 • D chủ yếu có khí hậu nhiệt đới

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là các quốc gia Mĩ Latinh có khí hậu thuận lợi, hầu hết nằm trong khu vực khí hậu xích đạo và nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều, đất đai màu mỡ

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Năm 2004, quốc gia có số nợ nước ngoài cao nhất trong khu vực Mĩ la tinh

 • A Bra-xin
 • B Chi-lê   
 • C  Mê-hi-cô
 • D Ác-hen-ti-na

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng 5.4, sgk trang 26, năm 2004, quốc gia có số nợ nước ngoài cao nhất trong khu vực Mĩ la tinh là Brazin, nợ 220 tỉ USD

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là

 • A Khoáng sản phi kim loại
 • B Đất chịu lửa, đá vôi
 • C  Vật liệu xây dựng
 • D Quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là Quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu (sgk Địa lí 11 trang 25)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Gần đây tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện không phải là do

 • A Thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường buôn bán với nước ngoài
 • B Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế
 • C Phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế
 • D  Tăng cường khai thác khoáng sản

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Những năm gần đây, nhiều quốc gia Mĩ latinh đã tập trung củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục, cải cách kinh tế, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa đất nước, tăng cường và mở rộng buôn bán với nước ngoài nên tình hihf kinh tế từng bước được cải thiện (sgk trang 27)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La-tinh chủ yếu mạng lại lợi ích cho

 • A đại bộ phân dân cư.
 • B người da đen nhập cư.
 • C các nhà tư bản, các chủ trang trại.
 • D người dân bản địa (người Anh-điêng).

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La-tinh chủ yếu mạng lại lợi ích cho các nhà tư bản và các chủ trang trại lớn, chưa mang lại lợi ích cho đại bộ phận dân cư Mĩ Latinh

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Loại khoáng sản có giá trị cao có phân bố rộng trên lãnh thổ Mĩ Latinh là

 • A Mangan    
 • B Niken   
 • C  Dầu khí 
 • D Than

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào hình 5.3, sk trang 24, dầu khí được phân bố ở nhiều nơi lãnh thổ Mĩ Latinh, từ khu vực ven vịnh Caribê tới khu vực phía đông dãy An-đét

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Mĩ La Tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013 gần 79%) nguyên nhân chủ yếu là do

 • A chiến tranh ở các vùng nông thôn 
 • B công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh
 • C dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm
 • D điều kiện sống ở thành phố của Mĩ La Tinh rất thuận lợi

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Mĩ La Tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013 gần 79%),nguyên nhân chủ yếu là do dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm, dẫn đến tình trạng đô thị hóa tự phát

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Mĩ la tinh giảm mạnh trong thời kỳ 1985-2004 là do

 • A Tình hình chính trị không ổn định
 • B Chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo
 • C Thiên tai xảy ra nhiều, kinh tế suy thoái
 • D Chính sách thu hút đầu tư không phù hợp

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tình hình chính trị không ổn định đã tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế và các nhà đầu tư, khiến cho đầu tư từ nước ngoài vào khu vực này giảm mạnh (sgk trang 26)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Mặc dù các nước Mĩ la tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do:

 • A Điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn
 • B Duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài
 • C Các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở
 • D Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Giành được độc lập khá sớm song các nước Mĩ Latinh đã duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài, các thế lực của Thiên chúa giáo tiếp tục cản trở sự phát triển xã hội. Do chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ nên các nước Mĩ Latinh phát triển kinh tế chậm (sgk trang 27)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Vùng núi nổi tiếng nhất của Mỹ La tinh là

 • A Cooc-di-e.
 • B An-tai.
 • C An-đet
 • D An-pơ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vùng núi nổi tiếng nhất của Mỹ La tinh là dãy núi An-đet. Dãy An-đet nằm dọc ven biển phía Tây của khu vực Mỹ la tinh (SGK/24, địa lí 11 cơ bản).

=> Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển

 • A cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
 • B cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
 • C cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc.
 • D cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc (SGK/25, địa lí 11 cơ bản).

=> Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Dãy núi dài nhất và cao nhất ở Mĩ Latinh có tên là

 • A Andes.
 • B Coocdie.
 • C Hymalaya.
 • D Alpơ.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dãy dài nhất và cao nhất ở Mĩ la tinh là dãy Andes

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Các quá trình cải cách kinh tế ở các nước Mĩ Latinh còn có khó khăn gì

 • A Lạm phát quá cao
 • B Sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ các nguồn tài nguyên giàu có
 • C Chiến tranh và xung đột sắc tộc
 • D Thiếu nguồn lao động

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Quá trình cải cách kinh tế ở các nước Mĩ Latinh đang gặp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có ở các quốc gia này (sgk trang 27)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Khu vực phía Tây dãy An – đét có nhiều khoáng sản nào

 • A  Sắt, mangan        
 • B Đồng, chì, kẽm
 • C Thiếc, than
 • D  Bạc, niken

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào hình 5.3, sk trang 24, khu vực phía Tây dãy An – đét có nhiều khoáng sản đồng, chì, kẽm, thiếc

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.