CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 75 phiếu
Bài C2 trang 26 sgk vật lí 9

Giải bài C2 trang 26 SGK Vật lí 9. Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây...

Xem lời giải

Bài C3 trang 26 sgk vật lí 9

Giải bài C3 trang 26 SGK Vật lí 9. Để xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l...

Xem lời giải

Bài C4 trang 27 sgk vật lí 9

Giải bài C4 trang 27 SGK Vật lí 9. Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn,...

Xem lời giải

Bài C5 trang 27 sgk vật lí 9

Giải bài C5 trang 27 SGK Vật lí 9. Từ bảng 1 hãy tính...

Xem lời giải

Bài C6 trang 27 sgk vật lí 9

Giải bài C6 trang 27 SGK Vật lí 9. Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram...

Xem lời giải

Bài C2 trang 29 sgk Vật lí 9

Giải bài C2 trang 29 SGK Vật lí 9. Bộ phận chính của biến trở trên các hình 10.1a, b gồm con chạy (tay quay) C và

Xem lời giải

Bài C3 trang 29 sgk Vật lí 9

Giải bài C3 trang 29 SGK Vật lí 9. Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện, chẳng hạn vói hai điểm A và N của các

Xem lời giải

Bài C4 trang 29 sgk Vật lí 9

Trên hình 10.2 vẽ các kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biến

Xem lời giải

Bài C5 trang 29 sgk Vật lí 9

Giải bài C5 trang 29 SGK Vật lí 9. Vẽ sơ đồ mạch điện hình 10.3

Xem lời giải

Bài C6 trang 29 sgk Vật lí 9

Giải bài C6 trang 29 SGK Vật lí 9. Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất của biến trở được sử dụng và cường độ lớn nhất

Xem lời giải

Bài C7 trang 30 SGK Vật lí 9

Giải bài C7 trang 30 SGK Vật lí 9. Trong kĩ thuật,...

Xem lời giải

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9

Giải bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm.

Xem lời giải

Bài C10 trang 30 SGK Vật lí 9

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 sgk Vật lí 9

Giải bài 1 trang 32 SGK Vật lí 9. Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 sgk Vật lí 9

Giải bài 2 trang 32 SGK Vật lí 9. Một bóng đèn khi sáng hơn binh thường có điện trở R1 = 7,5Ω và cường độ

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 sgk Vật lí 9

Giải bài 3 trang 33 SGK Vật lí 9. Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song ...

Xem lời giải

Bài C1 trang 34 SGK Vật lí 9

Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên...

Xem lời giải

Bài C2 trang 34 sgk Vật lí 9

Giải bài C2 trang 34 SGK Vật lí 9. Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào.

Xem lời giải

Bài C3 trang 34 sgk Vật lí 9

Giải bài C3 trang 34 SGK Vật lí 9. Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho

Xem lời giải

Bài C4 trang 35 SGK Vật lí 9

Giải bài C4 trang 35 SGK Vật lí 9. Từ các số liệu ở bảng 2, hãy tính tích UI đối với mỗi bóng đèn...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất