Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Review and Practice trang 64 iLearn Smart Start


A. Listen and(√) the box. B. Look and read. Put a (√) or a (X). C. Play Connect three.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Listen and(√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào hộp.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài B

B. Look and read. Put a (√) or a (X).

(Nhìn vào đọc. Đặt dấu (√) hoặc (X).)

Lời giải chi tiết:

1.  She’s playing. (X) (Cô ấy đang chơi. (X))

2. He’s cleaning. (√) (Anh ấy đang lau dọn. (√))

3. She’s sleeping. (√) (Cô ấy đang ngủ. (√))

4. He’s eating. (X) (Anh ấy đang ăn. (X))

 

Bài C

C. Play Connect three.

(Trò chơi Connect three.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Mỗi bạn sẽ luân phiên nhau lắc xí ngầu, di chuyển vào ô nào thì xem kí hiệu và hình ảnh trong ô để làm theo chỉ dẫn sau.

Di chuyển vào ô có biểu tượng này thì hỏi và trả lời người đó đang ở đâu. 

Ví dụ:

  A: Where’s Mom?

           B: She’s in the kitchen.

Di chuyển vào ô có biểu tượng này thì hỏi câu hỏi Yes-No về đồ vật có trong những căn phòng đó. (Chú ý dấu  (√) hoặc (X) để trả lời Yes hay No.

Ví dụ: 

A: Is the mirror in the living room?

         B: Yes, it is.

Di chuyển vào ô có biểu tượng này thì hỏi và trả lời người đó đang làm.

Ví dụ: 

A: What’s she doing?

         B: She’s sleeping.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Culture trang 61 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Heads up. What's missing? B. 1. Listen and practice. 2. Look and put a (√) or a (X). Practice. C. Read and circle the correct answers. D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. Read and circle True or False. F. Look at E. Write about your home. G. Talk about your home.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 58 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Board race. B. 1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and number. 3. Practice with your friends. E. Ask and answer. F. Look at part E. Play the memory game.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 2 trang 55 iLearn Smart Start

  A.1. Listen and point. Repeat. 2. Play Slow motion. B.1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant. D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play the Pretend game.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 52 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Guess B. 1. Listen and practice. 2. Look and put a (√) or a (X). Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends.E. Point, ask and answer. F. Play Guess the picture.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.