Tiếng Anh lớp 3 Getting Started Lesson 2 trang 6 iLearn Smart Start


A. Listen, point and repeat. B. Listen and point. Repeat. Role-play. C. Point, say and do. D. Play Read my lips.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Listen, point and repeat. 

(Nghe, chỉ và lặp lại.)

1. open your book: mở sách ra

2. close your book: đóng sách lại

3. hands down: bỏ tay xuống

Bài B

B. Listen and point. Repeat. Role-play. 

(Nghe và chỉ. Lặp lại. Đóng vai.)

- Open your books. (Các em mở sách ra.)

  Yes, Teacher. (Vâng, thưa cô.)

- Hands down. (Bỏ tay xuống.)

  Yes, Teacher. (Vâng, thưa cô.)

- Close your books. (Các em đóng sách lại.)

  Yes, Teacher. (Vâng, thưa cô.)

Bài C

C. Point, say and do.

(Chỉ, nói và làm theo.)

Open your books. - Yes, Teacher.

(Các em mở sách ra. - Vâng, thưa cô.)


Lời giải chi tiết:

+ Close your books. - Yes, Teacher. 

(Các em đóng sách lại. - Vâng, thưa cô.)

+ Hands down. - Yes, Teacher.

(Bỏ tay xuống. - Vâng, thưa cô.)

Bài D

D. Play Read my lips.

(Trò chơi: Đọc khẩu hình.)

Open your book. (Mở sách ra.)

No, Nick. (Không đâu, Nick à.)

Close your book. (Đóng sách lại.)

Yes, that's right! (Vâng, đúng rồi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Bạn quản trò sẽ nói thầm một hành động, các bạn còn lại sẽ nhìn cử động của môi để đoán đó là hành động gì.

Ví dụ: Bạn quản trò sẽ nói thầm một hành động, bạn trai sẽ đoán “Open your book.”, bạn gái đoán “Close your book.”. Nếu đúng quản trò sẽ nói “Yes, that’s right.”, sai quản trò nói “No.”


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.