Tiếng Việt 2 Tuần 3. Bạn bè

Soạn bài Tập đọc: Gọi bạn trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Gọi bạn trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ 1 của bài thơ.

Trả lời : 

Hai bạn Bê Vàng và Dê Trắng cùng sống trong rừng sâu.

Câu 2

Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ 2 của bài thơ.

Trả lời :

- Bê Vàng phải đi tìm cỏ vì năm đó hạn hán, suối cạn, cây cỏ héo khô, không có gì nuôi đôi bạn.

Câu 3

Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ 3 của bài thơ.

Trả lời :

Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng chạy đi khắp nơi để tìm Bê Vàng.

Câu 4

Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu “Bê ! Bê !” ?

Gợi ý: Em nhận xét về tình bạn mà Dê Trắng dành cho Bê Vàng.

Trả lời :

Đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu "Bê! Bê!" vì Dê Trắng thương bạn và không quên được bạn.

Nội dung bài: Thấy được tình bạn thắm thiết của Bê Vàng và Dê Trắng.

Bài đọc

       Gọi bạn

Tự xa xưa thuở nào

Trong rừng xanh sâu thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê Vàng và Dê Trắng.

 

Một năm, trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ ?

 

Bê Vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê Trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

                   ĐỊNH HẢI

- Sâu thẳm : rất sâu

- Hạn hán : (nước) khô hạn vì trời nắng kéo dài.

- Lang thang : đi hết chỗ này đến chỗ khác, không dừng ở nơi nào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 21 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài