Tiếng Việt 2 Tuần 4. Bạn bè

Chính tả (Nghe - viết): Trên chiếc bè trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Chính tả (Nghe - viết): Trên chiếc bè trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm ba chữ cái có iê, ba chữ cái có yê.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe-viếtTrên chiếc bè (từ Tôi và Dế Trũi … đến nằm dưới đáy.)

     Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

     Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

     Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.

? Bài chính tả có những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời : Bài chính tả có những chữ sau phải viết hoa :

+ Tên bài : Trên.

+ Tên riêng : Dế Trũi

+ Từ đứng đầu mỗi câu : Tôi, Chúng, Ngày, Bè, Mùa.

? Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào ?

Trả lời : Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết hoa và lùi vào 1 ô li.

Câu 2

Tìm 3 chữ cái có iê, 3 chữ cái có yê.

Gợi ý: 

- Viết khi không có âm đầu hoặc có âm đệm.

- Viết khi có âm đầu.

Trả lời :

- Chữ cái có  : liếc, kiêu, xiêu, chiều, liều, hiền, tiếc, liềm, xiên, …

- Chữ cái có yê : duyệt, quyết, huyện, yêu, yếu, huyền, tuyết, tuyệt, …

Câu 3

Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu:

Gợi ý: Em hãy phân biệt r/d/gi, ân/âng khi viết.

a) Trả lời :

 Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

- Viết dỗ : dỗ dành, dạy dỗ

- Viết giỗ: giỗ tổ, cúng giỗ

Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

- Viết dòng: dòng sông, dòng nước

- Viết ròng : ròng rã, ròng ròng

b) Trả lời :

Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

- Viết vần : vần thơ, gieo vần

- Viết vầng : vầng trăng

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

- Viết dân : dân làng, nhân dân, nông dân, công dân

- Viết dâng : dâng lên, nước dâng, dâng hiến

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 11 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài