Chính tả - Tuần 21 Trang 12


Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:

     Trần Quốc Khái thông minh, ...ăm chỉ học tập nên đã ...ở thành tiến sĩ, làm quan to ...ong ...iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, ...ước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử ...í rất giỏi làm ...o mọi ngườỉ phải kính ...ọng. Ông còn nhanh ...í học được nghề thêu của người Trung Quốc để ...uyền lại ...o nhân dân.

Trả lời:

     Trần Quốc Khái thông minh, chăm chỉ học tập nên đã tr thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã x trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

Câu 2

Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

     Lê Quý Đôn sống vào thời Lê, từ nho, ông đa nôi tiếng thông minh. Năm 26 tuôiông đô tiến siÔng đọc nhiều hiêu rộng, làm việc rất cần mân. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch , địa lí, văn học… sáng tác ca thơ lân văn xuôi, ông được coi là nhà bác học lớn nhất cua nước ta thời xưa.

Trả lời:

     Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến . Ông đọc nhiều hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học... sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài