Bình chọn:
4 trên 175 phiếu

B - ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA